Saturday, 12 December 2015

தமிழ் - பலசரக்கு

1 ---  அனுபவம் ,  பட்டறிவு

   சமற்கிருதச் சொல் அனுபவம்;  அதைப்  பட்டறிவு  எனப்  பெயர்த்துள்ளோம்ஆனால்  இரண்டும்  வெவ்வேறு.

     முதன்முதலாகத்  தீயைத்  தொடுகிறகுழந்தை  உடனடியாகக்  கையை இழுத்துக்கொள்கிறதுசுரீர்  என்ற சூடும்   வலியும்   வேதனையும்  அனுபவம்இனி  நெருப்பைத் தொடக்கூடாது   என்ற  முடிவு,  பட்டறிவு:பட்டதனால்  பெற்ற  அறிவு.

அனுபவம்,   உணர்ச்சி;  பட்டறிவு,  சிந்தனை.

 எனவே,  அனுபவத்தைப்  பட்டறிவு என்பது  தவறு.

2 --- விளையாட்டு  வீரர் ,வீராங்கனை    

 ஸ்போர்ட்சை விளையாட்டு என்கிறோம்.விளையாட்டில்முன்னேறுவதற்குத் தேவைப்படும் பண்புகள்  உடல்வலிமைபயிற்சிதாக்குப் பிடிக்கும்  திறன்விடாமுயற்சி,தன்னம்பிக்கை,  அனுபவம் அல்லவோ?  வீரத்துக்கு ஏது  இடம்?  அது  என்ன போரா?

  ஆகவே விளையாட்டுவீரர்வீராங்கனை இரண்டும் தவறான சொற்றொடர்கள்;இருப்பினும் வழக்கத்துக்கு வந்துவிட்டன.  வைத்துக்கொள்வோம்.

 3 ---  இரட்டைக்  கிளவி

   'கண்ணோடு   காண்பதெல்லாம் தலைவா'   எனத்  தொடங்கும்,   நித்யஶ்ரீ மகாதேவன்  பாடிய  திரைப்  பாடலில்,  'இரட்டைக்   கிளவி  உண்டல்லோ?'என்னும்  வினா  இடம் பெற்றுள்ளது;அது  சிலர்க்குப்  புரியாமல்  இருக்கலாம்அவர்களுக்காகக்  கீழ்வரும்  விளக்கம்:

      கலகல  என்று  நகைத்தாள்.
      தொணதொண  எனப்  பேசுகிறார்.

   மேற்காட்டுகளில்  ஒருசொல் சேர்ந்து  இரண்டு  தடவை வருகிறது;  அப்படிப்பட்ட  சொல் இரட்டைக் கிளவி.

   இதற்கு  இலக்கணம்  நன்னூல்  396- இல்  உண்டு:

          "இரட்டைக்  கிளவி  இரட்டிற்பிரிந்து இசையா"

பொருள் -- இரட்டையாக  வரும் சொற்கள்  தனித்தனியே பிரியா.அதாவது , கல   என்றோ   தொண என்றோ  தனியாக   வந்தால்  அர்த்தம்  இல்லை.

    மேலும்  காட்டுகள்:

   வெதவெத,  கடகட,  சிடுசிடுத்தான்பளபளக்கும்,  வழவழப்பானசுறுசுறுப்பு,அருவருப்பு.

     பழமொழி:   பனங் காட்டு  நரி சலசலப்புக்கு  அஞ்சாது.

      ஓடு ஓடு,  அதுதான்  அதுதான்:  இவை இரட்டைக்  கிளவியல்ல;  ஏனென்றால் தனியாகப்  பிரித்தால்  பொருள் தரும்அடுக்குத் தொடர்  என  இவற்றுக்குப் பெயர்மூன்று  முறை  நான்கு  முறைகூட அடுக்கி வரலாம்:

        சிறு சிறு பிழைகள்.
       "ஒளிபடைத்த  கண்ணினாய் வா வாவா" (பாரதியார்)


   4 -- குத்தியும்  கொத்தியும்

         


குத்துதல் =   கூரிய கருவியை ஒன்றனூடே  செலுத்தல்:  

முள்  குத்தும் , ஊசி குத்துகிறாள்கத்தியால்  குத்தினான்.

    நீல  வண்ணத்தோர்  எழில்  பறவை,நீர்நிலைக்கு  மேலேஇறகடித்தபடி நின்று  திடீரென  நீர்க்குள்  மூழ்கி   ஒரு மீனைக்   குத்தி  எடுக்கும்அது   மீன்குத்தி.   இதன்   சங்க  காலப் பெயர்சிரல்.
                          
குறள்:    

கொக்குஒக்க  கூம்பும்  பருவத்து மற்றதன்
குத்துஒக்க  சீர்த்த  இடத்து.

ஐந்திணை   ஐம்பதுபா 24:

 கோலச்  சிறுகுருகின்  குத்து

         -- கொத்துதல் =  தோண்டுதல்.

      வேறொரு  பறவை  மரத்தண்டில்  அமர்ந்து  டொக் டொக் என்று அலகால்  கொத்திப்   பட்டையைப் பெயர்த்து  உள்ளிருக்கும்  புழுபூச்சியைத்  தின்னும்.  அது மரங்கொத்தி.
 
5 ---  ஒப்பித்தலும்  ஒப்புவித்தலும்

ஒப்பித்தல் = மனப்பாடம்  பண்ணியதைப்  புத்தகம்  பாராமல் சொல்லுதல்:

             ஆசிரியரிடம்   மாணவர்கள் பாடத்தை  ஒப்பித்தார்கள்.

ஒப்புவித்தல் = உரியவரிடம்  சேர்த்தல்,ஒப்படைத்தல்:

           பெட்டியை  அவரிடம்  ஒப்புவி.


 6 --  பல்லக்கு     பரியங்க்கா  என்ற   வடசொல்   போர்த்துக்கீசிய   மொழியில்  பலான்க்கீம்  என  மாறி  ஆங்கிலத்துள்  நுழைந்து   பலென்க்கீன்  (palanquin) ஆனது;  அதை  நாம்  பல்லக்கு என்கிறோம்.

    முந்தைய  தமிழ்ச்சொல்  சிவிகை  ஓய்வு பெற்றது:

   குறள்  --      அறத்தாறு   இதுவென வேண்டா   சிவிகை
                         பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான்  இடை.


7 --  எட்டேகால்  லட்சணம்

இந்தச்  சொற்றொடரைக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்;

     எட்டேகால்  லட்சணமே   எமனேறும் பரியே

     எனத்  தொடங்கும்  தனிப்  பாடல்  ஒன்றுண்டு.

 எண்களைக்  குறிக்கப்   பழந்தமிழர் எழுத்துகளைப்  பயன்படுத்தினர்:

      1  -   ;   2 --    ;   7 -- ;   8 --  ;   1/4 -   

      அதன்படி

       எட்டேகால்:   அவ
      எட்டேகால்  லட்சணம்   = அவலட்சணம்.   (அழகற்றது,  அசிங்கம்).

No comments:

Post a Comment

குறிப்பு:

1. வாசகர்கள் தங்கள் படைப்புகள், கருத்துகள், செய்திகளை gurugulam.com@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.
2. அது உங்கள் பெயரிலேயே பதிவேற்றப்படும்.
3. இங்கு பதிவாகும் கருத்துக்கள் வாசகர்களின் சொந்த கருத்துக்களே.
4. கருத்தை நிராகரிக்கவோ, குறைக்கவோ, தணிக்கை செய்யவோ நிர்வாகத்திற்க்கு முழு உரிமை உண்டு.