Tuesday, 18 November 2014

TNPSC, TET 7ம் வகுப்பு தமிழ்

ஏழாம் வகுப்பு:

செய்யுள் - வாழ்த்து

* பண்ணினை இயற்கை வைத்த எனப் தொடங்கும் வாழ்த்துப் பாடலை இயற்றியவர் - திரு.வி.கல்யாணசுந்தரனார்.

சொற்பொருள்:

* பண் - இசை

* வண்மை - கொடைத்தன்மை

* போற்றி - வாழத்துகிறேன்

* இருக்கை - ஆசனம்

* திரு.வி.க என்பதன் விரிவாக்கம் - திருவாரூர் விருத்தாசலனார் மகனார் கலியாணசுந்தரனார்.

* திரு.வி.க வின் பெற்றோர் - விருத்தாசலனார் - சின்னம்மையார்

* திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் பிறந்த ஊர் - காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள துள்ளம்.

* துள்ளம் தற்பொழுது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

தண்டலம் (இவ்வூர் சென்னையை அடுத்துள்ள போரூருக்கு மேற்கே உள்ளது)

திரு.வி.க வின் சிறப்பு:

* இவர் தொழிலாளர் நலனுக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் அயராது பாடுபட்டார். மேடைத் தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்தார். இவரின் தமிழ்நடையைப் போற்றித் "தமிழ்த் தென்றல்" என சிறப்பிக்கப்படுகிறார்.

* திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் படைப்புகள் யாவை?

* மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும்

* பெண்ணின் பெருமை

* தமிழ்த்தென்றல்

* உரிமை வேட்கை,

* முருகன் அல்லது அழகு முதலியன.

* திரு.வி.க அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் என்ன?

26.08.1883 - 17.09.1953

* திரு.வி.க இயற்றிய வாழ்த்துப் பாடல் எந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது?

பொதுமை வேட்டல்

* பொதுமை வேட்டல் என்னும் நூல் எந்தத் தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது?

போற்றி

* பொதுமை வேட்டல் எதனைக் கடந்து உலகத்தை ஒரு குடும்பமாகக் கருதுகிறது?

நாடு, மதம், இனம், மொழி, நிறம்

* தெய்வ நிச்சயம் முதலாகப் போற்றி ஈறாக எத்தனை தலைப்புகளில் உள்ளது?

* நாற்பத்து நான்கு தலைப்புகளில், நானூற்று முப்பது பாக்களால் ஆனது இந்நூல்.

* நூல் பயன்: இந்நூலைக் கற்பார்க்கு நாடு, மதம், மொழி, இன வேற்றுமைகள் விலகும்; சமுதாய ஒற்றுமை வளரும், மனித நேயம் மலரும், உலகம் தழுவிய ஒருமைப்பாட்டுணர்வு உண்டாகும்.

* பொதுமை வேட்டல் எத்தனை பாக்களால் ஆனது?

நானூற்று முப்பது

* சென்னையில் உள்ள எந்தப் பள்ளியில் தமிழாசிரியராக திரு.வி.க அவர்கள் பணியாற்றினார்?

இராயப்பேட்டை வெஸ்லி பள்ளியில்

* இறைவன் உயிரில் வைத்தது எதனை?

இறைவன் கொடைத்தன்மையை உயிரில் வைத்தார்.

* இறைவனின் இருக்கை யாது?

இறைவனின் இருக்கை உண்மை.திருக்குறள்

சொற்பொருள்:

* புரை - குற்றம்

* பயக்கும் - தரும்

* சுடும் - வருத்தும்

* அன்ன - அவை போல்வன

* எய்யாமை - வருந்தாமல்

* அகம் - உள்ளம்

* அமையும் - உண்டாகும்.* ஆசிரியர் குறிப்பு:

* திருவள்ளுவர் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதில் வல்லவர்.

* சிறப்பு பெயர்கள்: நாயனார், முதற்பாவலர், நான்முகனார், மாதானுபாங்கி, செந்நாப்போதார், பெருநாவலர்நூல் குறிப்பு:

* மனிதன் மனிதனாக வாழ, மனிதன் மனிதனுக்குக் கூறிய அறவுரை தான் திருக்குறள்.

* இந்நூல் அறத்துப்பால், பொருட்ப்பால், இன்பத்துப்பால் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளைக் கொண்டது.

* ஒவ்வோர் அதிகாரத்திற்கும் பத்துக் குறட்பாக்கள் என ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குறட்பாக்கள் உள்ளன.

* இது பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.

* இது 107 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

* திருவள்ளுவரின் பெற்றோர் யார்?

* தாயின் பெயர் - ஆதி

* தந்தையின் பெயர் - பகவன்

* திருவள்ளுவர் எந்த ஊரில் பிறந்தார்?

மயிலாப்பூர் (மதுரை என்றும் கூறுவர்)

* திருவள்ளுவர் யாரால் வளர்க்கப்பட்டார்?

வள்ளுவன் ஒருவனால் வளர்க்கப்பட்டார்.

* வள்ளுவன் என்றால் பொருள் யாது?

அரசருக்கு அந்தரங்க ஆலோசனை கூறும் ஓர் உயர்ந்த அலுவலர்

* திருவள்ளுவரின் மனைவியின் பெயர் என்ன?

வாசுகி

* வாசுகி யாருடைய மகள்?

மார்க்கசகாயர் என்னும் வேளாளரின் மகள்

* திருவள்ளுவர் செய்த தொழில் என்ன?

நெசவுத் தொழில்

* திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள் என்ன?

நாயனார், தேவர், முதற்பாவலர், தெய்வப் புலவர், நான்முகன், மாதானுபங்கி, செந்நாப் போதார், பெருநாவலர், பொய்யில் புலவர் என்பன.

* திருவள்ளுவர் காலம் எது?

கி.மு. 31

* திரு என்னும் அடைமொழியைப் பெற்றுத் திருக்குறள் என வழங்கப் பெறுகிறது.

* திருக்குறள் எத்தனை பிரிவுகளைக் கொண்டது? அவை யாவை?

மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது.

1. அறத்துப்பால்

2. பொருட்பால்

3. இன்பத்துப்பால்

* இந்நூல் திருக்குறள் என்று எதனால் பெயர் பெற்றது?

திரு+குறள். மேன்மையான குறள் வெண்பாக்களால் இயற்றப்பட்டதால் இப்பெயர் பெற்றது.

* திருக்குறள் 133 அதிகாரங்களை உடையது.

* திருக்குறள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் எத்தனை பாடல்களை கொண்டது?

பத்து

* திருக்குறள் நூலின் பயன் யாது?

திருக்குறள் கற்பதனால் மனித வாழ்க்கை செம்மையுறும். பண்புகள் வளரும், உலகெல்லாம் ஒன்றெனும் உயர்குணம் தோன்றும், மனிதர்களிடையே வேறுபாடுகள் மறையும், எல்லா உயிரிடத்தும் அன்பு தழைக்கும்.

* உடலை நீர் தூய்மை செய்யும்: வாய்மை உள்ளத் தூய்மையை வெளிப்படுத்தும்.

* வாய்மை என்றால் என்ன?

மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு தராத சொற்களைப் பேசுதல்.

* திருக்குறள் எத்தனை குறட்பாக்களால் ஆனது?

ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது

* திருக்குறள் ஏன் உலகப் பொதுமறை என்று வழங்கப் பெறுகிறது?

உலகம் ஏற்கும் கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளதால் இவ்வாறு வழங்கப் பெறுகிறது.பிரித்து எழுதுக:

* யாதெனின் - யாது + எனின்

* பொய்யாதொழுகின் - பொய்யாது + ஒழுகின்* சொற்றொடரில் சொற்களை அமைத்தல்:

* இயற்கை - குற்றாலத்தில் உள்ள இயற்கைக் காட்சிகள் உள்ளத்தைக் கவர்கின்றன.

* பெண்மை - பாரதியார் பெண்மையைப் போற்றிப் பாடியுள்ளார்.

* வாய்மை - வாய்மையே வெல்லும் என்ற தொடர் தமிழக அரசின் சின்னத்தில் உள்ளது.

* உள்ளம் - குழந்தையின் உள்ளண் கள்ளம் புகா இடமாகும்.

உரைநடை: செம்மொழித் தமிழ்

* உலக மொழிகள்:

உலகத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன. அவற்றுள் பல பேச்சு மொழிகளே.

* "எளிதில் பேசவும், எளிதில் பாடல் இயற்றவும் இயற்கையாக அமைந்தது தென்மொழியாகிய தமிழ் ஒன்றே" என்று வள்ளலார் அருள்கிறார்.செம்மொழிகள்:

* திருந்திய செவ்வியல்புகள் பொருந்திய மொழிகள் செம்மொழிகள் எனப்படும்.

* கிரேக்கம், இலத்தின், சமஸ்கிருதம், சீனம், எபிரேயம், அரபு, ஈப்ரு ஆகியவற்றை செம்மொழிகள் எனப் பட்டியலிடுகிறார் மொழியியல் அறிஞர் ச.அகத்தியலிங்கம்.திருக்குறள் பற்றி டாக்டர் கிரெளல்:

* டாக்டர் கிரெளல், "தமிழ்மொழி அழகான சித்திர வேலைப்பாடமைந்த வெள்ளித்தட்டு, திருக்குறள் அதில் வைக்கப்பட்டுள்ள தங்க ஆப்பிள், தமிழ் என்னை ஈர்த்தது, குறளோ என்னை இழுத்தது" என்று மொழிந்து இன்புற்றார்.தமிழின் தொன்மை:

* உலகில் பழமையான நிலபகுதியான "குமரிக்கண்டத்தில்" தமிழ் தோன்றியதாக "தண்டியலங்கார" மேற்கோள் செய்யுள் கூறுகிறது."ஒங்க லிடைவந் துயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி

ஏங்கொலிநீர் ஞாலத் திருளகற்றும் - ஆங்கவற்றுள்

மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரொன் றேனையது

தன்னே ரிலாத தமிழ்"தமிழின் மேன்மை:

* தமிழ் மெல்லோசே மொழி, அதனாலேயே உலக முதன் மொழியாய்த் தோன்றியும் வழக்கொழியாமல் இன்றும் இளமை மாறாமல் கன்னித்தமிழாய் இருந்து வருகிறது.தமிழ் மொழியின் தாய்மை:

* பெற்றோரை குறிக்கும் "அம்மை, அப்பன்" என்னும் குமரிநாட்டுத் (நாஞ்சில் நாடு) தமிழ்ச்சொற்கள், வடமொழி உட்பட உலகப் பெருமொழிகள் பலவற்றிலும் வடிவு திரிந்து வழங்கி வருகின்றன.தமிழ் மொழியின் தூய்மை:

* "தமிழ் பிறமொழித் துணையின்றித் தனித்து இயக்குவது மட்டுமின்றித் தழைத்தோங்கவும் செய்யும்" என்று கூறினார் கால்டுவெல்.தமிழ் மொழியின் செம்மை:

* மொழிக்கு இலக்கான வரம்பும் சொற்களின் திருந்திய வடிவும் அவசியம். இவற்றை தமிழில் உள்ளது போல, வேறு எம்மொழியிலும் காண இயலாது. அதனாலேயே தமிழ், "செந்தமிழ்" எனப்பட்டது.தமிழ் மொழியின் மும்மை:

* முதற்சங்கத்திலிருந்தே இசையும் நாடகமும் இயற்றமிழோடு இணைந்து முத்தமிழென வழங்கி வரலாயிற்று. முதலிரு சங்கத்திலும் வழங்கிய இலக்கண நூல்கள் முத்தமிழ் பற்றியனவாகவே இருந்தன.தமிழ் மொழியின் இயற்கை வளர்ச்சி:

"எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே"

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா.

* தமிழில் இடுகுறி பெயர்கள் குறைவு.

* ஒருமை, பன்மை என்னும் இருவகை எண் மட்டுமே தமிழில் உண்டு.

* வடமொழியில் ஒருமை, இருமை, பன்மையென மூவகை எண் உள்ளன.

* தமிழில் உயிர்களுக்கு மட்டுமே பால்வேறுபாடு உண்டு, பொருள்களுக்குப் பால்வேறுபாடு இல்லை.தமிழ்மொழியின் இலக்கண நிறைவு:

* எல்லா மொழிகளும் "எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் கூறும். ஆனால் தமிழ் அவற்றுடன் சேர்த்து வாழ்வியலுக்கான பொருள் இலக்கணத்தையும்" கூறிகிறது. * அதனையும் " அகம், புறம்" என இருவகையாகப் பகுத்துள்ளது.தமிழ் மொழியின் செய்யுள் சிறப்பு:

* பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களும் செய்யுள் வடிவிலேயே இருந்தன.

* "கலிப்பா" முதலான் செய்யுள் வகைகள் வேறு எம்மொழியிலும் இல்லை.தமிழ் மொழியின் அணிச் சிறப்பு:

* புலவர்கள் செய்யுளுக்குச் சிறப்புச் சேர்க்க "உவமை, உருவகம்" முதலிய நூற்றுக்கணக்கான அணிகளைப் பயன்படுத்திப் பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்கள்.தமிழ் மொழியின் நூல் சிறப்பு:

* ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் நூல்கள் இயற்கைச் சீற்றங்களால் அழிந்துபோயின. கிடைத்தவற்றுள் சங்ககால நூல்கள் தமிழர்தம் மொழியையும் பண்பாட்டையும் விளக்குவனவாகத் திகழ்கின்றன.

* விழுமிய வியத்தகு பண்பாடுகளையும் நூல்களையும் கொண்டது தமிழ்மொழி.

* உலகின் மிகப்பழமையான நிலப்பகுதி - குமரிக்கண்டம்.

* இன்று பேச்சு வழக்கில் இல்லாத மொழிகள் - கிரேக்கம், இலத்தீன், சமஸ்கிருதம்.

* தமிழைச் செம்மொழி என நிலைநாட்டுவதற்கு உரிய சான்றுகளாக எவை திகழ்கின்றன?

* தொல்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, பதினெண்கீழ்க் கணக்கு, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, முத்தொள்ளாயிரம், இறையனார் அகப்பொருள் ஆகிய செவ்வியல் இலக்கியங்கள் ஆகும்.

* பதினெண்கீழ்க்கணக்கில் ஒன்றான திருக்குறளுக்கு இணையான வேறு நூல் உலகில் இல்லை.

* உலகின் மிகப்பழமையான நிலப்பகுதி - குமரிக்கண்டம்

* தொல்காப்பிய நூற்பா என்பது - எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே.துணைப்பாடம்: ஊரும் பேரும் (மலை, கரடு, பாறை, குன்று, குருச்சி, கிரி)

குறுஞ்சி நில ஊர்கள்:

* மலையின் அருகே உள்ள ஊர்களுக்கு நாகமலை, ஆனைமலை, சிறுமலை, திருவண்ணாமலை, விராலிமலை, வள்ளிமலை எனப் பெயர்கள் உள்ளன.

* ஓங்கியுயர்ந்த நிலபகுதி - மலை

* மலையின் உயரத்தில் குறைந்தது - குன்று

* குன்றின் உயரத்தில் குறைந்தது - கரடு, பாறை

* குன்றை அடுத்துள்ள ஊர்கள் குன்றூர், குன்றத்தூர், குன்றக்குடி என வழங்கப்பெற்றன.

* மலையைக் குறிக்கும் வடசொல், "கிரி" என்பதாகும். சிவகிரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, கோத்தகிரி என்பன மலையையொட்டி எழுந்த ஊர்பெயர்கள்.

* குருச்சி, ஆழ்வார்க்குருச்சி, கல்லிடைக்குருச்சி, கள்ளக்குருச்சி என்ற பெயர்கள் எல்லாம் குறிஞ்சி நிலா ஊர்களே, குறிஞ்சி என்னும் சொல்லே மருவிக் குருச்சி ஆயிற்று.முல்லை நில ஊர்கள்: (காடு, புரம், பட்டி, பாடி)

* அத்தி(ஆர்) மரங்கள் சூழ்ந்த ஊர் "ஆர்க்காடு" எனவும், ஆல மரங்கள் நிறைந்த ஊர் "ஆலங்காடு" எனவும், களாச்செடிகள் நிறைந்த ஊர் "களாக்காடு" எனவும் பெயரிட்டனர்.

* காட்டின் நடுவில் வாழ்ந்த மக்கள், அங்குத் திரியும் விலங்குகளால் தமக்கும், தம் கால்நடைகளுக்கும் ஊறு நேராவண்ணம் வேலி கட்டிப் பாதுகாத்தனர். அவ்வூர்கள் "பட்டி, பாடி" என அழைக்கப்பட்டன. (காளிப்பட்டி, கோவில்பட்டி, சிறுகூடல்பட்டி)மருத நில ஊர்கள்: (ஊர், குடி, சோலை, பட்டி, குளம், ஏரி, ஊரணி)

* நிலவளம், நீர்வளமும் பயிர்வளமும் செறிந்த மருதநிலக் குடியிருப்பும் "ஊர்" என வழங்கப்பட்டது.

* ஆறுகள் பாய்ந்த இடங்களில் ஆற்றூர் என வழங்கப்பட்ட பெயர்கள் காலபோக்கில் "ஆத்தூர்" என மருவியது.

* மரங்கள் சூழ்ந்த பகுதிகளில் மரங்களின் பெயரோடு ஊர் பெயரை சேர்த்து வழங்கினர். (கடம்பூர், கடம்பத்தூர், புளியங்குடி, புளியஞ்சோலை, புளியம்பட்டி).

குளம், ஏரி, ஊருணி ஆகியற்றுடன் ஊர் பெயர்களில் இணைத்து வழங்கினர். (புளியங்குளம், வேப்பேரி, பேராவூரணி)நெய்தல் நில ஊர்கள்: (பட்டினம், பாக்கம், கரை, குப்பம்)

* கடற்கரை பேரூர்கள் "பட்டினம்" எனவும், சிற்றூர்கள் "பாக்கம்" எனவும் பெயர் பெற்றிருந்தன.

* பரதவர் வாழ்ந்த ஊர்கள் "கீழக்கரை, கோடியக்கரை, நீலாங்கரை" எனப் பெயர் ரெற்றிருந்தன.

* மீனவர்கள் வாழும் இடங்கள் "குப்பம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.திசையும் ஊர்கள்: (ஊர், பழஞ்சி)

* நாற்றிசைப் பெயர்களும் ஊர்களுடன் குறிக்கப்பெற்றன. ஊருக்கு கிழக்கே இருந்த பகுதியை "கீழுர்" எனவும், மேற்கே இருந்த பகுதியை "மேலூர்" எனவும் பெயரிட்டனர்.நாயக்க மன்னர்கள்:

* நாயக்க மன்னர்கள் தமிழகத்தை 72 பாளையங்களாக பிரித்து ஆட்சி செய்தனர்.

* அவர்கள் ஊர்ப்பெயருடன் பாளையத்தை சேர்த்து வழங்கினர். (ஆரப்பாளையம், மதிகோன்பாளையம், குமாரப்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம்)ஊர் பெயர்கள் மாறுதல்:

* கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் "மதிரை" மருதையாகி இன்று "மதுரை"யாக மாறியுள்ளது.

* கோவன்புத்தூர் என்னும் பெயர் "கோயமுத்தூர்" ஆகி, இன்று "கோவை" ஆக மருவியுள்ளது.இலக்கணம்: சார்பெழுத்துகளின் வகைகள்

* நம் தமிழ்மொழியில் உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரண்டும், மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் தனித்து இயங்கி முதன்மைபெற்று விளங்குவதால் அவற்றை முதலெழுத்துகள் என்கிறோம்.

* முதலெழுத்துகளைச் சார்ந்துவரும் எழுத்துக்களைச் சார்பெழுத்துக்கள் என்கிறோம்.

* சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும். அவை: உயிர்மெய், ஆய்தம், உயிரளபெடை, ஒற்றளபெடை, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஒளகாரக்குறுக்கம், மகரக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம்.

புறநானூறு

நெல்லும் உயிரன்றே; நீரும்உயி ரன்றே;

மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம்;

அதனால் யான்உயிர் என்பது அறிகை

வேன்மிகு தானை வேந்தர்க்குக் கடனே;

- மோசிகீரனார்சொற்பொருள்:

* அறிகை - அறிதல் வேண்டும்

* தானை - படை

* கடனே - கடமைஆசிரியர் குறிப்பு:

* மோசிகீரனார், தென்பாண்டி நாட்டிலுள்ள "மோசி" என்னும் ஊரில் வாழ்ந்தவர்.

* "கீரன்" என்னும் குடிப்பெயரை உடையவர்.

* உடல் சோர்வினால் அரசுக்குரிய முரசுக் கட்டிலில் உறங்கியபோது, "சேரமான் பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை" என்ற அரசனால் கவரிவீசப் பெற்ற பெருமைக்குரியவர்.

* இவர் பாடிய பாடல்கள் அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை ஆகியவற்றுள் உள்ளன.நூல்குறிப்பு:

* புறம் + நான்கு + நூறு = புறநானூறு.

* இந்நூல் எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று.

* இது புறம் பற்றிய நானூறு பாடல்களின் தொகுப்பு.

* புறம் என்பது மறம் செய்தலும் அறம் செய்தலும் ஆகும்.

* நூல் பயன்: புறநானூற்றைக் கற்பதனால், தமிழர்தம் பழங்காலப் புறவாழ்க்கையையும் பண்பாட்டையும் அறிந்து பெருமிதம் கொள்ளலாம்.

* அரசனைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள்: கோ, மன்னன், வேந்தன்.

முதுமொழிக்காஞ்சி

சொற்பொருள்:

* ஆர்கலி - நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்

* காதல் - அன்பு, விருப்பம்

* மேதை - அறிவு நுட்பம்

* வண்மை - ஈகை, கொடை

* பிணி - நோய்

* மெய் - உடம்புஆசிரியர் குறிப்பு:

* பெயர்: மதுரை கூடலூர் கிழார்

* பிறந்த ஊர்: கூடலூர்

* சிறப்பு: இவர் தம் பாடல்களை நச்சினார்க்கினியர் முதலிய நல்லுரையாசிரியர்கள் மேற்கோள்களாக கையாண்டுள்ளார்கள்.

* காலம்: சங்க காலத்திற்குப்பின் வாழ்ந்தவர்.நூல் குறிப்பு:

* முதுமொழிக்காஞ்சி என்பது காஞ்சித்திணையின் துறைகளுள் ஒன்று.

* இந்நூல் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.

* இந்நூலை "அறவுரைக்கோவை" எனவும் கூறுவர்.

* இந்நூலில் பத்து அதிகாரங்களும், அதிகாரத்திற்கு பத்துச் செய்யுள் வீதம் நூறு பாடல்களுள் உள்ளன.உரைநடை: மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார்

உ.வே.சா:

* யார் காப்பார் என்று தமிழன்னை ஏங்கிய போது நான் காப்பேன் என்று எழுந்தவர் உ.வே.சா. அவரே அனைவராலும் "தமிழ்த்தாத்தா" என்று அழைக்கப்படுபவர்.

* உ.வே.சா.வின் ஆசிரியரே "மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார்".இளமையும் கல்வியும்:

* மீனாட்சிசுந்தரனார் 1815 ஆண் ஆண்டு ஏப்ரல் 6 ஆம் நாள் திருச்சி மாவட்டம் "எண்ணெய்க்கிராமத்தில்" பிறந்தார்.

* பெற்றோர்: சிதம்பரம் - அன்னத்தாச்சியார்.

* தமது தந்தையிடமே கல்வி கற்றார்.கல்வியே வாழ்க்கை:

* மீனாட்சிசுந்தரனார் திருமணம் செய்துகொண்டு குடும்பத்துடன் "திரிசிரபுரத்தில்" (திருச்சி) வாழ்ந்தார்.

* அவரை "திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரனார்" என்றே அழைப்பர்.

* அவரிடம் "கல்வி கற்க வேண்டும்" என்ற வேட்கை தணியாததாக இருந்தது.

* "கல்வியே வாழ்க்கை" என்று இருந்தவர்.தமிழ் கற்பித்தல்:

* மீனாட்சிசுந்தரனார் சாதி, சமயம் பாராது அனைவருக்கும் கல்வி கற்பித்தார்.

* குலாம்காதர் நாவலர், சவரிராயலு, தியாகராசர், சாமிநாதர் ஆகியோர் அவர்களுள் குறிப்பிடத்தவர்கள்.

* இவர் சில காலம் திருவாவடுதுறையில் ஆதின வித்துவானாக பணியாற்றினார்.

* திருவாவடுதுறையில் வாழ்ந்த காலத்தில் தான் உ.வே.சாமிநாதருக்கு ஆசிரியராக இருந்தார்.தமிழ்தொண்டு:

* இவர் 80க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ளார்.

* கோவில்களை பற்றிய "தலபுராணங்கள்" பல இயற்றியுள்ளார்.பண்பு நலன்கள்:

* மீனாட்சிசுந்தரனார் அருங்குணமும் நிறைந்த புலமையும் தளராத நாவன்மையும் படைத்தவர்.

* நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவர்.

* ஒருமுறை அவரது நண்பர் ஆறுமுகம் என்பவர், தம்முடைய குடும்பத் தொடர்பாக கும்பகோணத்தில் ஒருவருக்குப் பத்திரம் ஒன்று எழுதிக்கொடுத்தார்.

* அதில், சாட்சிக் கையொப்பமிட்ட  வந்த ஒருவருடைய இருப்பிடம் கும்பகோணத்தில் உள்ள சுண்ணாம்புக்காரன் தெரு என்பது. அதனை " நீற்றுக்காரத் தெரு" எனவும் வழங்குவர். இந்த இரண்டில் எதனைப் பெயருக்கு முன்னால் சேர்க்கலாம் என்று அவர் கேட்டபோது, மீனாட்சிசுந்தரனார் "இரண்டும் வேண்டாம், மூன்றாவது தெரு" என்று போட்டுவிடும் என்று சொன்னார். அதிலுள்ள நகைச்சுவை உணர்வை அனைவரும் அறிந்து மகிழ்ந்தனர். மூன்றாவது என்பது சுண்ணாம்பைக் குறிக்கும் ஒரு சொல்லாகும். (வெற்றிலை + பாக்கு + சுண்ணாம்பு)நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம்:

* தனக்கு உடல்நிலை சரி்யில்லாத போது சற்று ஓய்வெடுத்தல் நல்லதென்று மற்றவர் கூற, நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம்" என்று கூறினார்.

* மறைவு: 01.02.1876 அன்று உலகவாழ்வை நீத்தார்.

 கோவூர்கிழார்

இளமைகாலம்:

* பிறந்த ஊர்: உறையூருக்கு அருகிலுள்ள "கோவூர்"

* மரபு: வேளாளர் மரபு.

* பாடியவை: நற்றிணை, குறுந்தொகை, புறநானூறு, திருவள்ளுவமாலை ஆகியவற்றில் இவரின் 18 * பாடல்கள் உள்ளன.

* அவைக்களத் தலைவர்: நலங்கிள்ளி என்ற மன்னன் கோவூர்கிழாரின் புலமையை அறிந்து அவரை "அவைக்களப் தலைவர்" ஆகினான்.போரைத் தவிரித்த புலவர்:

* சோழர் மரபில் தோன்றிய நலங்கிள்ளிக்கும் நெடுங்கிள்ளிக்கும் நெடுங்காலம் பகைமை இருந்து வந்தது.

* நலங்கிள்ளி உறையூருக்கு அருகில் உள்ள ஆவூர்க்கோட்டையை முற்றுகையிட்டான்.

* கோவூர்கிழார் நெடுங்கிள்ளியிடம் "நீ வீரனாக இருந்தால் போரிடு; அல்லது கோட்டையை ஒப்படைத்துவிடு; இரண்டில் எதையும் செய்யாமல் கோட்டை மதிலுக்குள் ஒடுங்கியிருப்பது நாணும் தன்மையுடையது" என்றார்.

* கோவூர்கிழார் நெடுங்கிள்ளியிடம், "நெடுங்கிள்ளியே! உன்னோடு போர் புரிய, கோட்டைக்கு வெளியே முற்றுகையிட்டிருப்பவன் பனம்பூ மாலையணிந்தசேரனும் அல்லன்; வேப்பம்பூ மாலையணிந்த பாண்டியனும் அல்லன்; சோழருக்குரிய அத்திமாலை அணிந்தவனே. உம் இருவருள் எவர் தோற்பினும் தோற்பது சோழர் குடியே" என்றார்.

* ஆதலால் "போரை ஒழிமின்" என்றார்.மலையமான் பிள்ளைகளை காத்தல்:

*குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் புகார் நகரை தலைநகராகக் கொண்டு சோழநாட்டை ஆண்டு வந்தான். இவன் சிறந்த கவிஞன்.

*கிள்ளிவளவனுக்கும், கடையேழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான மலையமான் திருமுடிக்காரிக்கும் பெரும் பகை இருந்தது. கிள்ளிவளவன் காரியின் இரு பிள்ளைகளையும் கவர்ந்து வந்து யானை காலில் இடறிக் கொள்ள முடிவு செய்தான்.

*கோவூர்கிழார் கிள்ளிவலவனிடம் சோழ முன்னோர்கள் பெருமை எடுத்துக்கூறி காரியின் இரு பிள்ளைகளையும் மீட்டார்.சிறை மீட்ட செம்மல்:

*நலங்கிள்ளியை பாடி பரிசு பெற்ற இளந்தரையனார், நெடுங்கிள்ளியிடம் சென்று பாடினார்.

இளந்தரையனாரை நலங்கிள்ளியின் ஒட்டட்ரன் என்று கருதிய நெடுங்கிள்ளி அவரை *சிறையிலிட்டான்.

*கோவூர்கிழார் நெடுங்கிள்ளியிடம் புலவர்களின் இயல்புகளை எடுத்துக்கூறி அவரை மீட்டார்.திரிகடுகம்

இல்லர்க்கொன் றீயும் உடைமையும், இவ்வுலகில்

நில்லாமை யுள்ளும் நெறிப்பாடும் - எவ்வுயிர்க்கும்

துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இம்மூன்றும்

நன்றறியும் மாந்தர்க் குள.

நல்லாதனார்சொற்பொருள்:

*பால்ப்பற்றி - ஒருபக்கச் சார்பு

*சாயினும் - அழியினும்

*தூஉயம் - தூய்மை உடையோர்

*ஈயும் - அளிக்கும்

*நெறி - வழி

*மாந்தர் - மக்கள்

*வனப்பு - அழகு

*தூறு - புதர்

*வித்து - விதைஆசிரியர் குறிப்பு:

*திருகடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாதனார்.

*நூறு வெண்பாக்களை கொண்டது.

*"சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி" ஆகிய மூன்றையும் உள்ளடக்கிய மருந்துக்கு "திரிகடுகம்" எனப் பெயர்.

*அதுப்போல், திருகடுகம் என்னும் இந்நூல், மூன்று கருத்துக்களை உள்ளடக்கி மனிதனின் மனமயக்கத்தை நீக்குகிறது.கணித மேதை இராமனுஜம்

*பிறப்பு: 22.12.1887

*ஊர்: ஈரோடு

*பெற்றோர்: சீனுவாசன் - கோமளம்

*இவர் பிறந்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை பேசும் திறன் இல்லாமல் இருந்தார்.

*தனது தாயாரின் தந்தை ஊரான காஞ்சிபுரத்தில் திண்ணை பள்ளியில் படித்தார்.கும்பகோணம்:

*இராமனுஜனின் தாத்தாவின் பணிநிமித்தம் "கும்பகோணம்" வந்தால், பின்பு அவரின் கல்வி கும்பகோணத்தில் தொடர்ந்தது.பூஜ்யத்திற்கு மதிப்புண்டு:

*ஒருமுறை வகுப்பில் அவரின் ஆசிரியர் "பூஜ்யத்திற்கு மதிப்பில்லை" என கூற, அதற்கு இராமானுஜன்  பூஜ்யத்திற்கு மதிப்புண்டு என்று விளக்கி எடுத்துரைத்தார்.

*இராமானுஜர் தமது சிறுவயது முதலே கணிதப்பாடத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.கார்:
*1880இல் இலண்டன் நகரில் "கார்" என்பவர் பதினைந்தாவது வயதிலேயே கணிதத்தில் சிறந்து விளங்கியதுப்போல, இவரும் சிறு வயதிலேயே கணிதத்தில் சிறந்து விளங்கினார்.

எழுத்தர் பணி:
*தந்தை சீனுவாசனின் முயற்சியால் இவருக்கு சென்னை துறைமுகத்தில் "எழுத்தர்" சிறந்து விளங்கினார்.

பெர்னெளலிஸ் எண்கள்:
* தான் கண்டுபிடித்த தேற்றங்களையும், எடுகோள்களையும் கேள்விகளாகத் தொகுத்து இந்தியக் கணிதக் கழகப் பத்திரிகைக்குச் சென்னை துறைமுகத்தின் தலைமை பொறியாளர் ஃபிரான்சிஸ் ஸ்ப்ரிங் என்பார் மூலம் அனுப்பினார். "பெர்னெளலிஸ் எண்கள்" எனும் தலைப்பில் வெளியான அவரது கட்டுரை, மிகந்த வரவேற்பை பெற்றது.

*தனது கண்டுப்பிடிப்புகளை இந்தியக் கணிதக் கழகப் பத்திரிகைக்கு இராமானுஜம் யார் மூலம் அனுப்பினார்?  - ஃபிரான்சிஸ் ஸ்பிரிங்

*பெர்னெளலிஸ் எனும் தலைப்பில் வெளியான இராமானுஜத்தின் கட்டுரை கணித வல்லுநர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

*இராமானுஜம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராகச் சேர்ந்தார்.

* இராமானுஜம் தனது கண்டுபிடிப்புகள் ஆராய்ச்சிகள் ஆகியவற்றை விவரமாக எழுதி இங்கிலாந்திலுள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் ஹார்டி என்பவருக்கு கடிதமாக அனுப்பினார்.

*இலண்டன் கேம்பிரிட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்துள்ள கல்லூரியின் பெயர் - திரினிட்டி கல்லூரி.

* கணிதத் திறமையால் விஞ்ஞான உலகினைப் பிரமிக்கச் செய்து வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஓர் இடத்தைப் பெற்ற பிறவிக் கணித மேதை என்று கூறியவர் - இந்திரா காந்தி.

* ஐகோபி எந்த நாட்டில் வாழ்ந்தார் - ஜெர்மனியில்

* ஐகோபி எந்த நூற்றாண்டின் கணிதமேதை - 19 ஆம் நூற்றாண்டு.

* ஆய்லராக இல்லாவிட்டாலும் இராமானுஜன் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐகோபி என்று கூறியவர் - லிட்டில் வுட்டு

* ஆய்வர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் - சுவிட்சர்லாந்தைச்

* ஆய்வர் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கணிதமேதை ஆவார்.

* திரினிட்டி கல்லூரியின் பேராசிரியர் ஈ.எச். நெவில் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சொற்பொழிவாற்ற வந்தார்.

* இராமானுஜம் எந்த ஆண்டு 1914 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 17 ஆம் நாள் இங்கிலாந்துக்குப் புறப்பட்டார்.

* திரினிட்டி கல்லூரியில் 18.04.1914 ஆம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி மாணவராக சேர்ந்தார்.

* கிங்ஸ் கல்லூரியின் கணிதப் பேராசிரியர் - ஆர்தர் பெர்சி.

* இராமானுஜத்தின் வழிமுறைகளை நூலாக வெளியிட்டு அவருக்கு பெருமை சேர்ந்தவர் - ஹார்டி

* ஹார்டி ரோசரஸ் இராமானுஜன் கண்டுபிடிப்புகள் என்னும் தலைப்பில் இராமானுஜத்தின் வழிமுறைகளை நூலாக வெளியிட்டார்.

* இங்கிலாந்துப் பல்கலைக்கழகத்தில் உறுப்பினராக இராமானுஜம் 1918 ஆண் ஆண்டு சேர்க்கப்பட்டார்.

* இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழகம் இராமானுஜத்திற்கு எஃப்.ஆர்.எஸ் பட்டம் வழங்கியது.

* எஃப்.ஆர்.எஸ் பட்டம் பெற்ற இராமானுஜத்தை திரினிட்டி கல்லூரி பாராட்டிச் சிறப்பித்தது.

* ஹார்டியின் பரிந்துரையின் பேரில் சென்னைப் பல்கலைக் கழகமும் 250 பவுண்டுத் தொகையை ஐந்து ஆண்டுக்கும் கொடுக்க முன்வந்தது.

* இராமானுஜம் 50 பவுண்டைத் தம் பெற்றோருக்கும் 200 பவுண்டை ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும் வழங்கி வருமாறு கடிதம் எழுதினார்.

* இராமானுஜத்தைப் பார்க்க வந்த ஹார்டி 1729 என்ற எண் கொண்ட வாடகை மகிழுந்தில் வந்தேன் எனக் கூறினார்.

* இராமானுஜம் இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்த ஆண்டு - 1919 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 27ம் தேதி.

* இராமானுஜம் மறைந்த ஆண்டு 1920 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ம் தேதி.

* இராமானுஜம் சாதாரண மனிதரல்லர் அவர் இறைவன் தந்த பரிசு என்று கூறியவர் - பேராசிரியர் ஈ.டி. பெல்

* இராமானுஜன் முதல்தரமான கணித மேதை என்று கூறியவர் - பேராசிரியர் சூலியன் கக்சுலி

* இராமானுஜத்தின் குறிப்பேடுகளில் 3000 முதல் 4000 தோற்றங்கள் இருந்தன.

* 1957 ஆம் ஆண்டு டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம் இராமானுஜத்தின் தேற்றங்களை ஒளிப்படம் எடுத்து நூலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

* 1962 டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி இராமானுஜத்தின் 75வது பிறந்த நாள் ஆகும்.

* இராமானுஜத்தின் 75வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடுவணரசு பதினைந்து காசு அஞ்சல்தலை இருத்தைந்து இலட்சம் வெளியிட்டது.

*  பேராசிரியர் இராமானுஜம் அனைத்துலக நினைவுக்குழு 1971 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் அமைக்கப்பட்டது.

* சென்னையில் 03.10.1972 ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் மு.கருணாநிதி அவர்களால் இராமானுஜம் கணித அறிவியல் நிறுவனம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

* சென்னை துறைமுகம் சார்பில் புதிதாக வாங்கிய குடிநீர்க்கப்பலுக்கு, சீனுவாச இராமானுஜம் எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

* ரிச்சர்ட்டும் ஆஸ்கேயும் இணைந்து 1984 ஆம் ஆண்டு இராமானுஜத்தின் மார்பளவு வெண்கலச் சிலையை இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வந்து வழங்கினர்.

* கணிதக் குறிப்புகள் அடங்கிய எத்தனை குறிப்பேடுகளையும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளையும் இராமானுஜம் விட்டுச் சென்றுள்ளார்.

* இராமானுஜன் எண்: 1729 என்பதை இராமானுஜன் எண் என்பர்.


தனிப்பாடல்:  இரட்டுறமொழிதல்

ஓடும் சுழிசுத்தம் உண்டாகும் துன்னலரைச்

சாடும் பரிவாய்த் தலைசாய்க்கும் - நாடறியத்

தேடு புகழான் திருமலைரா யன்வரையில்

ஆடுபரி காவிரியா மே.

- காளமேகப் புலவர்சொற்பொருள்:

* சுழி - உடல்மீது உள்ள சுழி, நீர்ச்சுழி

* துன்னலர் - பகைவர், அழகிய மலர்

* பரிவாய் - அன்பாய்

* சாடும் - தாக்கும், இழுக்கும்

* ஆடுபரி - ஆடுகின்ற குதிரைஆசிரியர் குறிப்பு:

* பெயர்: காளமேகப்புலவர்

* பிறப்பு: கும்பகோணத்துக்கு அருகில் உள்ள நந்திகிராமம் எனவும், விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள எண்ணாயிரம் எனவும் கூறுவர்.

* இயற்பெயர்: வரதன்* பணி: திருவரங்கக் கோவில் மடைப்பள்ளியில் பணிபுரிந்தார்.

* வைணவ சமயத்தில் இருந்து சைவசமயத்திற்கு மாறினார்.

* பெயர் காரணம்: கார்மேகம் போல் கவிதை பொழியும் ஆற்றல் பெற்றதால், இவர் காளமேகப்புலவர் என அழைக்கப் பெற்றார்.

* இவர் இருபொருள் அமைய நகைச்சுவையுடன் பாடுவதில் வல்லவர்.கல்விக்கு எல்லை இல்லை

கற்றதுகைம் மண்ணளவு கல்லா(து) உலகளவென்(று)

உற்ற கலைமடந்தை ஓதுகிறாள் - மெத்த

வெறும்பந் தயம்கூற வேண்டா; புலவீர்

எறும்புந்தன் கையால்எண் சாண்.

-ஒளவையார்சொற்பொருள்:

* கைம்மண்ணளவு - ஒரு சாண் எனவும் பொருள் கொளவர்.

* மெத்த - மிகுதியாக

* பந்தயம் -  போட்டி

* புலவீர் - புலவர்களே

* கலைமடந்தை - கலைமகள்ஆசிரியர் குறிப்பு:

* இங்குக் குறிக்கப்படும் ஒளவையார், சங்க கால ஒளவையாருக்கு மிகவும் பிற்பட்டவர்.

* கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர், புகழேந்திப்புலவர் முதலிய புலவர்கள் இவர் காலத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கூறுவர்.

* புலவர் பலர், பல்வேறு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பே தனிப்பாடல் திரட்டு.

* தனிப்பாடல்களைக் கற்பதனால், தமிழ்மொழியின் பெருமையையும் புலவர்களின் புலமையையும் சொல்லின்பம் பொருளின்பம் கற்பனைஇன்பம் முதலியவற்றையும் பெறலாம்.இலக்கணம்: நால்வகைச் சொற்கள்

* பலவகைப்பட்ட பண்புகளைக்கொண்டு பெயர்ச்சொற்கள், வினைச்சொற்களைவிட்டு நீங்காது செய்யுளுக்கே உரிமை பெற்று வருவன உரிச்சொற்கள்.

* இலக்கணவகைச்சொற்கள் பெயர், வினை, இடை, உரி என நான்கு வகைப்படும்.

* பெயரைக் குறித்து வந்தால் பெயர்ச் சொற்கள் என்று பெயர்.

* ஒரு பொருளின் செயலைக் (இயக்கத்தைக்) குறிப்பதால் இச்சொல் வினைச்சொல்.

* தம்பி + உம் இதில் உள்ள "உம்" என்பது இணைப்புச் சொல்லாக வருகிறது. இதனை இடைச்சொல் என்பர்.

*  இடைச்சொல் பெயர்ச் சொற்கள், வினைச் சொற்களைச் சார்ந்து வரும்.

* பலவகைப்பட்ட பண்புகளைக் கொண்டு பெயர்ச் சொற்கள், வினைச் சொற்களை விட்டு நீங்காது செய்யுளுக்கே உரிமை பெற்று வருவன உரிச்சொற்கள் ஆகும்.

* சொற்களிலுள்ள ஈற்றெழுத்தானது கெட்டுப் பாடா, கேளா, ஆடா, செய்யா, சொல்லா என்று வருவதனை ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் என்பர்.

*  ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சத்தில் மிகும் வல்லினம்

எ.கா:

* பாடா + குயில் = பாடாக்குயில்

* கேளா + செவி + கேளாச்செவி

* பாடாத, கேளாத, ஆடாத, செய்யாத சொல்லாத என்பன எதிர்மறைப் பொருளில் வருவதால் எதிர்மறைப் பெயரெச்சங்கள் ஆகும்.

வல்லினம் மிகா இடங்கள்:

* வினைச் சொற்கள் பெயரைக் கொண்டு முற்றுப் பெறும். இச்சொற்களைப் பெயரெச்சம் என்பர்.

எ.கா:

* வந்த + குழந்தை = வந்த குழந்தை

* உடைந்த + பலகை = உடைந்த பலகை

* செய்த + தச்சன் = செய்த தச்சன்

* பாடிய + கவிதை = பாடிய கவிதை

* காத்த + சிறுமி = காத்த சிறுமி

* வெடித்த + பஞ்சு = வெடித்த பஞ்சு

* பெயரெச்சச் சொற்கள் முன் வல்லொற்று மிகாது.வல்லினம் மிகும் இடங்கள்:

* எட்டு, பத்து ஆகிய எண்ணுப் பெயர்களில் பின் மட்டும் வல்லின வருக்கச் சொற்கள் வந்தால் வல்லொற்று மிகும்.

எ.கா:

எட்டு + கால் எட்டுக்கால்

பத்து + பேர் = பத்துப்பேர்

பத்து + சட்டை = பத்துச்சட்டை

பத்து + தோப்பு = பத்துத்தோப்பு

எட்டு + கூடை = எட்டுக்கூடை

எட்டு + தேர் = எட்டுத்தேர்

செய்யுள்: திரிகடுகம் - நல்லாதனார்

தூயவர் செயல்கள்

உண்பொழுது நீராடி உண்டலும் என்பெறினும்

பால்பற்றிச் சொல்லா விடுதலும் - தோல்வற்றிச்

சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இம்மூன்றும்

தூஉயம் என்பார் தொழில்சொற்பொருள்:

* உண்பொழுது - உண்ணும்பொழுது

* பெறினும் - பெற்றாலும்

* பால்பற்றி - ஒருபக்கச் சார்பு (நடுநிலைமையில் இருந்து மாறுதல்)

* தோல்வற்றி - தோல்சுருங்கி

* சாயினும் - அழியினும்

* சான்றாண்மை - அறிவு ஒழுக்கங்களில் நிலைத்து நிற்றல்

* குன்றாமை - குறையாது இருத்தல்

* தூஉயம் - தூய்மை உடையோர்

* ஈயும்  - அளிக்கும்

* நில்லாமை - நிலையாமை

* நெறி - வழி

* தூய்மை - தூய தன்மை

* மாந்தர் - மக்கள்* நிறை ஒழுக்கம் - மேலான ஒழுக்கம்

* தேற்றாதான் - கடைப்பிடிக்காதவன்

* வனப்பு - அழகு

* தூறு - புதர்

* வித்து - விதைஆசிரியர் குறிப்பு:

* திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர் - நல்லாதனார்

* ஊர்: திருவெல்வேலி மாவட்டம் திருத்து என்னும் ஊரை சேர்ந்தவர்.

* இவரைச் "செறுஅடுதோள் நல்லாதன்" எனப் பாயிரம் குறிப்பிடுவதால், இவர் போர்வீரராய் இருந்திருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது.

* செறுஅடுதோள் நல்லாதன்" என பாயிரம் குறிப்பிடுவது யார்? - நல்லாகனார்.நூல் குறிப்பு:

* திரிகடுகம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.

* நூறு வெண்பாக்களைக் கொண்டது.

* "சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி" ஆகிய மூன்றையும் உள்ளடக்கிய மருந்துக்கு "திரிகடுகம்" எனப் பெயர்.

* அதுபோன்று திரிகடுகம் என்னும் இந்நூல், மூன்று கருத்துக்களை உள்ளடக்கி மனிதனின் மனமயக்கத்தை நீக்குகிறது.உரைநடை: காந்தியடிகள் கடிதம்

* 1917 ஆம் ஆண்டு புரோச் நகரில் நடைபெற்ற இரண்டாவது கல்வி மாநாட்டில் காந்தியடிகள் நிகழ்த்திய தலைமை உரை, மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வானம் கடித வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

* பயிற்றுமொழி குறித்து சிந்திக்காமல் கல்வி கற்பது, அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டடத்தை எழுப்புவதை போன்றது என்கிறார்.

* கவி இரவிந்த்ரநாத் தாகூரின் இர்பான இலக்கிய நடையின் உயர்விற்குக் காரணம் ஆங்கிலத்தில் அவருக்கு உள்ள அறிவு மட்டுமன்று, தம்முடைய தாய்மொழியில் அவருக்கு இருந்த பற்றும் தான்.

* முன்சிராம் பேசும் போது குழந்தைகள், ஆண்கள், பெண்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் கேட்பதற்கு காரணம் அவர்தம் தாய்மொழி அறிவே.

* மதன்மோகன் மாளவியாவின் ஆங்கில பேச்சு வெள்ளியைப்போல் ஒளிவிட்டாலும், அவரின் தாய்மொழிப் பேச்சு தங்கதிப் போன்று ஒளி வீசுகின்றது.

* தாய்மொழியின் மூலம் நமக்குத் கல்வி அளிக்கப்பட்டிருந்தால் நம்மிடையே பல போஸ்களும், இராய்களும் தோன்றியிருப்பார்கள்.

* பள்ளிக்கூடம் வீட்டைப் போன்று இருக்க வேண்டும். குழந்தைக்கு வீட்டில் தோன்றும் எண்ணங்களுக்கும் பள்ளியில் ஏற்படும் எண்ணங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

* தாய்மொழியைக் கற்பித்தல் மொழியாக வைத்துக்கொண்டால், ஆங்கிலத்தில் அறிவைப் பெறுவது பாதிக்கப்படுமா, இல்லையை என்பதை பற்றி சிந்தனை செய்ய வேண்டியது இல்லை என்கிறார்.

* தாய்மொழியில் அறிவை பெறுவதே சிறந்தது என்கிறார்.

* ஒருமொழியின் தன்மை மக்களின் தன்மையைப் பொருத்தே அமையும்.

* 1917 ஆம் ஆண்டு புரோச் நகரில் நடைபெற்ற இரண்டாவது கல்வி மாநாட்டில் காந்தியடிகள் நிகழ்த்திய தலைமை உரை, மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வண்ணம் கடித வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

* காந்தியடிகள் குஜராத் மாநிலத்தின் ஆற்றிய உரையைக் குழந்தைகளுக்குக் கூறினார்.

* வேலை தெரியாத தொழிலாளி, தன் கருவியின்மீது சீற்றம் கொண்டானாம்.துணைப்பாடம்: உரியது

* முனிவர் அதிகமாக வெறுப்பவர் - பொய் சொல்வாரை

* முனிவர் பொய் சொல்வார் மனையில் உணவு உண்ண மாட்டார்.

* பெரியவரின் அன்பு, அடக்கம், பணிவு நற்குணங்களைக் கண்டு முனிவர் முகம் மலர்ந்தது.

* மக்கள் முனிவரிடம் அந்தப் பெரி்யவருக்கு நான்கு மக்கள் உண்டு.

* பெரியவரின் நான்கு மகன்களின் பெயர்கள் - நடராஜா, வேல்சாமி, சிவசாமி, கந்தசாமி.

* கந்தசாமி ஒடிவந்து தந்தையையும் முனிவரையும் தொழுது சாமிக்கு என்ன கொண்டு வரட்டும் எனக் கேட்டனான்? -  பால், பழம்

*  தருமம் செய்த பணம் எனக்கு உரியது.

* என் கருத்தை ஏற்று நடக்கின்றவனே எனக்கு உரிய மகன்.

இறைத்தொண்டு

*  தொன்மை மிக்க உலக மொழிகள் எனத் தொடங்கும் பாடலை எழுதியவர் - தேவநேயப் பாவாணர்.இடுகுறிப் பெயரும் காரணப் பெயரும்

* ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக இட்ட பெயரே - இடுகுறிப்பெயர் ஆகும்.

* காரணம் கருதி இடப்பட்ட பெயர்கள் காரணப் பெயர்கள் எனப்படும்.

எ.கா: பறவை, வளையல், செங்கல்

* தமிழில் காரணப் பெயர்களே மிகுதியாக உள்ளன.

* பிறமொழிகளில் இடுகுறிப்பெயர்களே மிகுதியாக உள்ளன.

* அனைத்துக்கும் பொகுவாக வரும் இடுகுறிப்பெயர்களை இடுகுறிப்பெயர்களை இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் எனக் கூறுவர்.

* மலை, காடு, மாடு இவையெல்லாம் இடுகுறிப் பெயர்கள் ஆகும்.

தென்னை என்னும் சொல் ஒரு காரணமும் இன்றி இடுகுறிப் பெயராய் நின்று, ஒரு பொருளுக்கே (தென்னை மரம்) சிறப்பாய் வருவதால் இடுகுறிச் சிறப்புப் பெயராயிற்று.

* காகம், குயில், புறா, கிளி ஆகிய அனைத்தையும் பறவை என்னும் பொதுச்சொல்லால் அழைக்கிறோம். அதனால், இதனைக் காரணப் பொதுப் பெயர் என்கிறோம்.

* வளையல்போலவே சிலபொருள் வளைந்து வட்டமாக இருக்கும். இருப்பினும் அவையெல்லாம் வளையல் என அழைக்கப்படுவது இல்லை. இருப்பினும் இச்சொல் கையில் அணியும் வளையலை மட்டுமே குறிப்பதால் காரணச் சிறப்புப் பெயர் ஆயிற்று.

* சித்திரை மாதத்தில் பிறந்ததால் சித்திரையான் என அழைக்கப்பட்டான்.

* ஒரு சொற்றொடரிலுள்ள எழுவாய் அதன் பயனிலையோடு திணை, பால், எண் இடங்களில் பொருத்தமாக அமைய வேண்டும்.

* மாரியல்லது காரியம் இல்லை என்பன போன்ற முதுமொழிகளும் சிறப்புகளை நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

* சிலப்பதிகாரம் தந்த இளங்கோவடிகள் மாமழை போற்றதும் மாமழை போற்றதும் என மழையைப் போற்றி வணங்கித் தம் காப்பியத்தை தொடங்கினார்.

செய்யுள்: திருவாரூர் நான்மணிமாலை

என்பணிந்த தென்கமலை ஈசனார் பூங்கோவில்

முன்பணிந்த தெய்வ முனிவோர்கள் - அன்புஎன்னாம்

புண்சுமந்தோம் நந்தி புடைத்தென்னார் புண்ணியனார்

மண்சுமந்தார் என்றுருகு வார்.

- குமரகுருபரர்.சொற்பொருள்

* என்பணிந்த - எலும்பை மாலையாக அணிந்த

* தென்கமலை - தெற்கில் உள்ள திருவாரூர்

* பூங்கோவில் - திருவாரூர் கோவிலின் பெயர்

* புண்ணியனார் - இறைவன்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

ஆசிரியர் - குமரகுருபரர்

பெற்றோர் - சண்முகசிகாமணிக் கவிராயர் - சிவகாமசுந்தரி அம்மையார்

ஊர் - திருவைகுண்டம்

இயற்றிய நூல்கள்:

* நீதிநெறிவிளக்கம், முத்துகுமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், கந்தர்கலி வெண் பா, மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், மதுரைக்கலம்பகம்.

* காலம் - கி.பி.18ம் நூற்றாண்டு.

நூல் குறிப்பு:

* திருவாரூர் + நான்கு + மணிமாலை = திருவாரூர் நான்மணிமாலை.

* இது திருவாரூரில் எழுந்தருளியுள்ள தியாகராசர் மீது பாடப்பெற்ற நான்மணிமாலை எனப் பொருள்படும். நான்மணிமாலை என்பது தமிழில் வழங்கும் 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.

* முத்து, பவளம், மரகதம், மாணிக்கம் என்னும் நால்வகையான மணிகளால் ஆனா மாலையைப் போன்று நால்வகையான பாடல்களால் (வெண்பா, கட்டளைக் கலித்துறை, ஆசிரிய விருத்தம், ஆசிரியப்பா) ஆனா நாற்பது செய்யுள்களை கொண்டது.

* திருவாரூர் தியாகராசப் பெருமானைப் பற்றிய பெருமைகளை திருவாரூர் நான்மணிலை என்ற நூலின் மூலம் அறிந்து இன்புறலாம்.

* என்பணிந்த தென்கமலை இவ்வடியில் தென்கமலை உணர்த்தும் பொருள் தெற்கில் உள்ள திருவாரூர்.

* மண்சுமந்தார் எனக் குறிப்பிடப்படுபவர் - திருவைகுண்டம்.

* வந்தி என்னும் பெயருடைய கிழவிக்காக மண் சுமந்து பாண்டியனிடம் இறைவன்(சிவபெருமான்) அடிப்பட்டார்.பிரித்து எழுதுதல்:

* பூங்கோவில் - பூ + கோவில்

* புடைத்தென்னார் - புடைத்து + என்னார்

* என்றுருகுவார் - என்று + உருகுவார்

* என்பணிந்த - என்பு + அணிந்தசொற்களைச் சொற்றொடரில் அமைத்தல்:

* பணிவு: பெரியோரிடம் நாம் பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

* கோவில்: தஞ்சைப் பெரிய கோவில் இராசராசனால் கட்டப்பட்டது.

* அன்பு: பரிசு பெற்ற மகனைத் தாய் அன்புடன் அணைத்துக் கொண்டாள்.

* குயவன் களிமண் கொண்ட மட்பாண்டம் செய்தான்.

மெய்பொருள் கல்வி

கற்பிப்போர் கண்கொடுப் போரே! - அந்தக்

கண்க்காயர் உரையினில் இருசெவி சேரே!

நற்பெயர் எடுத்திட வேண்டும்! - நாளும்

நன்றாகப் படித்தும்நீ முன்னேற வேண்டும்!

- வாணிதாசன்

சொற்பொருள்

பதுமை - உருவம்

மெய்பொருள் - நிலையான பொருள்

கணக்காயர் - ஆசிரியர்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

இயற்பெயர் - எத்திராசலு (எ) அரங்கசாமி

பெயர் - வாணிதாசன்

பிறந்த இடம் - புதுவையை அடுத்த வில்லியனூர்

பெற்றோர் - அரங்க திருக்காமு - துளசியம்மாள்

சிறப்பு:

* "கவிஞரேறு, பாவலர்மணி" என்னும் பட்டங்கள் பெற்றுள்ளார்.

* தழிழகத்தின் "வேர்ட்ஸ் வொர்த்" என இவரைத் தமிழுலகம் புகழ்கிறது.

* உருசியா, ஆங்கிலம் முதலிய மொழிகளில் இவர் பாடல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

* காலம்: 22.07.1915 - 07.08.1974

நூல் குறிப்பு:

* கவிஞர் வாணிதாசன் தமிழ் உலகிற்குப் புனைந்து அளித்துள்ள "குழந்தை இலக்கியம்" என்னும் நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது "மெய்ப்போருள் கல்வி".

உரைநடை: தூங்கா நகர்

* உலகமே உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் வேளையிலும் விழித்திருக்கும் தூங்கா நகர் - மதுரை

* தென்னிந்தியாவின் ஏதென்ஸ் - மதுரை

* மதுரை - இனிமை

மதுரை நகரின் சிறப்புப் பெயர்கள்:
* தூங்கா நகர், திருவிழா நகர், கோவில் நகர், பழம்பெரும் தமிழரின் நாகரீகத தொட்டில், தென்னிந்தியாவின் ஏதென்ஸ், கூடல் நகர், ஆலவாய்

மதுரை - பெயரக்காரணம்:
* "மதுரை" என்னும் சொல்லுக்கு "இனிமை" என்பது பொருள். தமிழும் மதுரையும் இனிமையின் இயல்பால் அமைந்தவை. மதுரை பற்றிய புலவர்கள் கூறும் போதெலாம் தமிழோடு சேர்த்தே கூறினார்.

புறநானூறு: தமிழ்கெழு கூடல் எனப் புறநானூறு போற்றியது.

சிறுபாணாற்றுப்படை: "தமிழ்நிலை பெற்ற தாங்கரு மரபின் மகிழ்நனை மறுகின் மதுரை"சிறுபாணாற்றுப்படை (நல்லூர் நத்தத்தனார்)

சிலப்பதிகாரம்:

"ஓங்குசீர் மதுரை"

மதுரை மூதூர் மாநகர்"

தென்தமிழ் நன்னாட்டுத் தீதுநீர் மதுரை"

"மாண்புடை மரபின் மதுரை"

"வானவர் உறையும் மதுரை"

"பதியெழுவறியாப் பண்பு மேம்பட்ட மதுரை மூதூர்"

தமிழகத்தின் சிறப்பு:

* சேரநாடு - வேழமுடைத்து

* சோழநாடு - சோறுடைத்து

* பாண்டியநாடு - முத்துடைத்து

* தொண்டைநாடு - சான்றோர் உடைத்து

நான்மாடக்கூடல்:
* மதுரைக்கு கூடல் எனவும், ஆலவாய் எனவும் வேறு பெயர்கள் உள்ளன.

* நான்மாடக்கூடல் என்னும் பெயரே கூடல் என மருவி உள்ளது.

* "திருவாலவாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்கை, திருநடுவூர்" ஆகிய நான்கு திருக்கோவில்கள் சேர்ந்தமையால், நான்மாடக்கூடல்" என்னும் பெயர் வழங்கலாயிற்று என்பர்.

* கன்னிக்கோவில், கரியமால் கோவில், காளிகோவில், ஆலவாய்க் கோவில் ஆகிய நான்கு திருக்கோவில்களும்  மதுரைக்குக் காவலாக அமைந்தமையால், "நான்மாடக்கூடல்" என்னும் பெயர் வந்தது என்றும் கூறுவர்.

பரஞ்சோதியார் கூற்று:
* வருணன், மதுரையை அழிக்க ஏழு மேகங்களை அனுப்பினான். அதைப் பற்றி இறைவனிடம் * பாண்டியன் முறையிட, இறைவன் நான்கு மேகங்களை மதுரையைக் காக்க அனுப்பினார். அந்நான்கும் நான்கு மாடங்களாக கூடி மதுரையைக் காத்தமையால் "நான்மாடக்கூடல்" என்னும் பெயர் ஏற்பட்டதாக பரஞ்சோதியார் கூறியுள்ளார்.

அறிஞர்கள் கூற்று:
* எந்நாட்டவரும் எவ்வூரினரும் வந்து கூடும் வளமான நகர் என்பதால், கூடல் எனப் பெயர் பெற்றதாக கூறுவர்.

* சங்கம் வைத்துச் செந்தமிழை வளர்க்க, புலவர் எல்லோரும் கூடியதால், கூடல் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டதாக அறிஞர் கூறுவர்.

ஆலவாய் - திருவிளையாடற புராணம் கூற்று:
* மதுரையை விரிவுபடுத்த எண்ணி, இறைவனிடம் அதன் எல்லையை வரையறுத்துத் தருமாறு வேண்டினான் பாண்டியன். இறைவன், தன் கையணியாகிய பாம்பிடம் எல்லையை வரையறுக்க ஆணையிட்டார். பாம்பு வாழை நீட்டி வலமாகத் தன் உடலை வளைத்தது. அவ்வாலைத் தனது வாயில் சேர்த்து மதுரையின் எல்லையை வகுத்துக் காட்டியது. அன்று முதல் மதுரைக்கு ஆலவாய் என்னும் பெயர் அமைந்ததாகத் "திருவிளையாடற்புராணம்" கூறுகிறது. ஆலவாய் என்பது ஆலத்தை (விடத்தை) உடைய பாம்பினைக் குறிக்கும்.

வேறு காரணம்:
* மதுரையில் எழுந்தருளிய ஈசன், ஆலமர நிழலில் விற்றிருந்ததால் "ஆலவாய் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டதாக கூறுவர்.

மருதை மதிரை:
*  மருத மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியாக இருந்தமையால் "ம்ஸ்ருதை" என வழங்கிய இடம், காலப்போக்கில் மதுரை என்றாகியதாம். கல்வெட்டில் "மதிரை" என்ற பெயர் காணப்படுகிறது.

மதுரை நகரமைப்பு:
* மதுரை நகரின் நடுவில் அண்ணல் கோவிலும் அதனைச் சுற்றி முறையாக ஒழுங்குற அமைந்த தெருக்களும் காண்பதற்குத் தாமரைப் பொகுட்டையும் அடுக்கடுக்கான இதழ்களையும் போன்று காட்சியளித்தன. இது அன்றைய தமிழர் நகரமைப்புக் கலையின் நுணுக்கத்தை உலகிற்குப் பறைசாற்றும் அடையாளமாகத் திகழ்கின்றன.

மதுரை வீதிகளின் பெயர்கள்:
* அறுவை வீதி - ஆடைகள் விற்கும் கடைப்பகுதி.
* கூலவீதி - தானியக்கடை
* பொன்வீதி - பொற்கடைகள்
* மன்னவர் வீதி - மன்னர் வாழும் பகுதி
* மறையவர் வீதி - அந்தணர் வீதி

மதுரையின் மாண்பு:
* சிவபெருமான் சுந்தரபாண்டியனாகவும் செவ்வேள் உக்கிரகுமாரப்பாண்டியனாகவும் உமையம்மை மலையத்துவசனக்கு மகளாகத் தோன்றித் தடாதகைப் பிராட்டியாகவும் மதுரையை ஆண்டனர்.

* அரிமர்த்தன பாண்யிடனுக்கு அமைச்சராக மாணிக்கவாசகர் திகழ்ந்தார்.

* திருஞானசம்பந்தர் கூன்பாண்டியன் காலத்தில் மதுரையில் மங்கையர்க்கரசி, குலச் சிறையார் உதவியுடன் சைவத்தைக் காத்தார்.

திருமலை நாயக்கரின் திருப்பணிகள்:
* திருமலை நாயக்கர் மதுரையைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்டார்.

* கோடை விடுதியான தமுக்கமும், குளிர்பூந்தடாகமாகிய பெரிய தெப்பக் குளமும், கலை நயத்தில் தாஜ்மகாலை" ஒத்த "திருமலை நாயக்கர் மகாலையும் அமைத்து மதுரையை அழகுபடுத்தினார்.

* மதுரையை "விழ மல்கு நகராக" மாற்றினார்.

நிகழ்வுகள்:

* பரஞ்சோதியாரின் திருவிளையாடற்புராணம் தருமிக்கு இறைவன் தண்டமிழ்ப் பாடல் தந்தமை பற்றிக் கூறுகிறது.

* மதுரையைச் சூற்றியுள்ள மலைகளில் வாழ்ந்த சமண முனிவர்களால் "நாலடியார்" இயற்றப் பெற்றது.

* குமரகுருபரருக்கு மீனாட்சியம்மையே சிருமியாக வந்து முத்துமணி மாலையைப் பரிசளித்தார்.

நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம்:

*  வள்ளல் பாண்டித்துரை தேவர், மதுரையின் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவித் தமிழ் வளர்த்தனர்.

* கோவலன் பொட்டல்: சிலப்பதிகாரக் காப்பியத் தலைவன் கோவலன் கொலைக்களப்பட்ட இடம் "கோவலன் பொட்டல்" என்னும் பெயருடன் இன்றும் அப்பகுதி மக்களிடம் வழங்கப்படுகிறது.

செல்லத்தம்மன் கோவில்:

*  கையில் சிலம்புடன் உட்கார்ந்திருக்கும் உருவச்சிலை அமைந்த கோவில், செல்லத்தம்மன் கோவிலாக இன்றும் மக்களால் வழிபடப்படுகிறது.

பொதுவான குறிப்பு:

* மீனாட்சியம்மன் கோவிலின் நான்கு கோபுரங்களுள் பழமையானது கிழக்குக் கோபுரம்; உயரமானது தெற்குக் கோபுரம். இது 1600.9 அடி உயரமும் 1511 கதை உருவங்களும்.

* மரம் பயன்படுத்தாமல் கட்டப்பட்டது நாயக்கர் மகால். இதன் ஒவ்வொரு தூணும் 82 அடி உயரமும் 19 அடி சுற்றளவும் கொண்டது.

* கையிற் சிலம்புடன் உட்கார்ந்திருக்கும் உருவச்சிலை அமைந்த கோவில் செல்லத்தம்மன் கோவிலாக இன்றும் மக்களால் வழிபடப்படுகிறது.

* நல்லந்துவனார், மருதனிள நாகனார், இளந்திருமாறன், சாத்தலைச் சாத்தனார், பெருங்கொல்லனார், கண்ணகனார், கதங்கண்ணாகனார், சேந்தம்பூதனார் முதலியோர் அன்றைய மதுரையில் வாழ்ந்தோராவர்.

துணைப்பாடம்: அறிவு நுட்பம்
* ஆடல், பாடல், வட்டம், அழகு ஆகியனவும் பெயர்ச்சொற்கள் ஆகும்.
* நொடி, விநாடி, மணி, பொழுது, கிழமை, வாரம், திங்கள், ஆண்டு என எல்லாமே காலப் பெயர்கள் ஆகும்.
* சினை என்பது ஒன்றின் உறுப்பைக் குறிப்பது ஆகும்.
* வீடு, தெரு, பள்ளி கோவில்,மக்கள் வாழிடம், தோட்டம் என இடங்களைக் குறிப்பனவெல்லாம் இடப் பெயர்கள் ஆகும்.
* பெயர்ச்சொற்களை இலக்கண நூலார் எத்தனை வகைப்படுத்துவர்?
அவை:
1. பொருட் பெயர்
2. இடப் பெயர்
3. காலப் பெயர்
4. சினைப் பெயர்
5. குணப் பெயர்
6. தொழிற் பெயர்

பொருளைக் குறிக்கும் பெயர் - பொருட் பெயர்
* பொருட் பெயர் இரு வகைப்படும். அவை:
* 1. உயிருள்ள பொருள் 2. உயிரற்ற பொருள்
* நாற்காலி, அடுப்பு, தட்டு, எண்ணெய், மண், நீர், காற்று முதலியன உயிரற்ற பொருள்கள்.
* குமரன், மலர்க்கொடி, தென்னை, செம்பருத்தி, வெள்ளாடு, ஓணான் முதலியன உயிருள்ள பொருள்கள்.
* பூங்கொடி பூ பறிக்கிறாள் இத்தொடரிலுள்ள பூ என்பது சினைப்பெயர்.
* சதுரம் இது ஒரு குணப்பெயர்
* கட்டுரை எழுதும் போது பத்திபத்தியாக எழுத வேண்டும்.
* உலகம், சூரியனைச் சுற்றுவதால் இரவுபகல் தோன்றுகிறது.
* நேருவின் அறிவாற்றலைக் கற்றோரும், மற்றோரும் புகழ்நதனர்.

* கற்பித்தல் தொழில் பெயர்கள் எனப்படும்.
பெயர் வகை -     பெயர்
1. பொருட் பெயர் - கண்ணன், நாற்காலி
2. இடப் பெயர் -  வேலூர், நாமக்கல்
3. காலப் பெயர் - தைத்திங்கள், நண்பகல்
4. சினைப்பெயர் - முகம், கை
5. குணப் பெயர் - வட்டம், அழகு
6. தொழிற் பெயர் - ஆடல், பாடல்
*  குணப் பெயரைப் பண்புப் பெயர் எனவும் கூறுவர்.
* கவியரசு கண்ணதாசன் சிறுகூடல்பட்டி என்னும் சிற்றூரில் 1927 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.
* கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் - முத்தையா
*  கண்ணதாசனின் புனைப்பெயர்கள் - காரைமுத்துப் புலவர், வணங்காமுடி, பார்வதிநாதன், ஆரோக்கியநாதன், கமகப்பிரியா எனப் பல புனைப்பெயர்கள் உண்டு.
* ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரைப்படப் பாடல்களை இயற்றியுள்ளார் கண்ணதாசன்.
* கண்ணதாசன் மறைந்த ஆண்டு - 1981.
* க், ங், ச், ஞ்-- ஆகிய பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளும் உயிர் எழுத்தையோ, உயிர்மெய்யெழுத்தையோ தொடர்ந்து மெய்யெழுத்து வரிசையாக வரும்.
* ஜெர்மன் நாட்டின் கொடுங்கோலராகக் கருதப்பட்டவர் - ஹிட்லர்.
* ஹிட்லருக்கு எதிராகத் திறமையாக வாதாடி, எழுத்து மூலம் ஹிட்லரை மன்னிப்புக் கேட்கச் செய்தவர் - செண்பகராமன்.

செய்யுள்: ஏர்முனை
நெத்தி வேர்வை சிந்தினோமே முத்துமுத்தாக - அது
நெல்மணியாய் விளைஞ்சிருக்குக் கொத்துக்கொத்தாக
பக்குவமாய் அறுத்துஅதைக் கட்டுக்கட்டாக - அடிச்சுப்
பதருநீக்கிக் குவிச்சு வைப்போம் முட்டுமுட்டாக!

வளர்ந்துவிட்ட பருவப்பெண் போல்உனக்கு வெட்கமா?- தலை
வளைஞ்சு சும்மா பாக்கிறியே தரையின்பக்கமா - இது
வளர்த்துவிட்ட தாய்க்குத் தரும்ஆசை முத்தமா? - என்
மனைக்கு வரக்காத் திருக்கும் நீஎன் சொத்தம்மா
- அ. மருதகாசி

பொருள்:
* மாரி - மழை
* சேமம் - நலம்
* தேசம் - நாடு
* முட்டு - குவியல்
* நெத்தி - நெற்றி

ஆசிரியர் குறிப்பு:
* பெயர்: மருதகாசி
* ஊர்: திருச்சி மாவட்டத்திலுள்ள மேலக்குடிகாடு
* பெற்றோர்: அய்யம்பெருமாள் - மிளகாயி அம்மாள்
* சிறப்பு: திரைக்கவித் திலகம்
* காலம்: 13.02.1920 - 29.11.1989
நூல் குறிப்பு:
* "திரைக்கவித் திலகம் அ. மருதகாசி பாடல்கள்" என்னும் தலைப்பில், திரைக்கதைகளுக்கு எழுதிய பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
* அதில் உழவும் தொழிலும், தாலாட்டு, சமூகம், தத்துவம், நகைச்சுவை என்னும் தலைப்புகளில் பாடல்கள் வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.
* சமூகம் என்னும் தலைப்பின்கீழ் இடம்பெற்றுள்ள பாடல், பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.
* உழவர்கள் செல்வமாகக் கருதுவது - நெல்மணிகளை

பிரித்து எழுதுக:
* நேரிங்கே - நேர் + இங்கே
* சேமமுற - சேமம் + உற
* தேசமெல்லாம் - தேசம் + எல்லாம்
* பருவப்பெண் - பருவம் + பெண்


அம்மானை
வீரன்நெடு வெள்வேல் வியன்செந்தில் எம்பெருமான்
பாரில்உயி ரெல்லாம் படைத்தனன்காண் அம்மானை,
பாரில்உயி ரெல்லாம் படைத்தனனே யாமாகில்
ஆரணங்கள் நான்கும் அறிவனோ அம்மானை,
அறிந்து சிறைஅயனுக் காக்கினன்காண் அம்மானை.
- சுவாமிநாத தேசிகர்

* ஆசிரியர் குறிப்பு:
* திருச்செந்திற்கலம்பகம் என்னும் இந்நூலை இயற்றியவர் ஈசான தேசிகர் என்னும் சுவாமிநாத தேசிகர் ஆவார்.
* ஈசான தேசிகர் என்பது அவரது சிறப்புப் பெயர்.
* பெற்றோர்: தாண்டவமூர்த்தி
* கல்வி: மயிலேறும் பெருமாள் என்பவரிடம் கல்வி கற்றார்.
* திருவாவடுதுறை ஞானதேசிகராகிய அம்பலவாண தேசிகமூர்த்திக்குத் தொண்டராய் இருந்தார்.
* நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்.

* நூல்குறிப்பு: திருச்செந்திற்கலம்பகம் என்னும் இந்நூல், தொண்ணூற்றாறு சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று.
* கலம்பகம் = கலம் + பகம் எனப் பிரியும்.
* கலம் - பன்னிரண்டு
* பகம் - ஆறு எனப் பதினெண் உறுப்புகளைக் கொண்டது.
* பல்வகையான பா வகைகளும் கலந்திருத்தலால் இந்நூல் கலம்பகம் எனவும் பெயர் பெற்றது.
* பதினெண் உறுப்புகளில் ஒன்றாகிய அம்மானை என்னும் பகுதி, ஈண்டுப் பாடப்பகுதியாக இடம் பெற்றுள்ளது.

பொங்கல் வழிபாடு
நீயன்றி மண்ணுண்டோ, விண்ணுண்டோ,
ஒளியுண்டோ, நிலவுமுண்டோ,
நீருண்டோ, என்னிடம் வாழத்துப் பொருளுமுண்டோ?
கதிரவா கனிந்து வருவாய்! கரும்பு
மனமும் இனிபாம் உயிரும்
நின்னடி படைத்தது விட்டோம்
கதிரவா! ஏற்று மகிழ்வாய்
உயர்ந்தவா, உயிரின் முதலே!
-ந. பிச்சமூர்த்தி

சொற்பொருள்:
* திரு - செல்வம்
* கனகம் - பொன்
* கோ - அரசன்
* நிவேதனம் - படையல்அமுது
* புரவி - குதிரை
* கடுகி - விரைந்து

ஆசிரியர் குறிப்பு:
* இயற்பெயர்: ந. வேங்கட மகாலிங்கம்
* புனைபெயர்: ந. பிச்சமூர்த்தி
* ஊர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம்
* தொழில்: 1924 - 1938 வரை வழக்கறிஞர், 1938 - 1954 வரை கோவில் நிர்வாக அலுவலர்.
* எழுத்துப்பணி: கதைகள், மரபுக்கவிதைகள், புதுக்கவிதைகள், ஓரங்க நாடகங்கள்.
* காலம்: 15.08.1900 - 04.12.1976

நூல் குறிப்பு:
* ந. பிச்சமூர்த்தியின் கவிதை நூல்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தற்கால இலக்கியத் துறைக்குப் புதிய சிறப்புகளைச் சேர்த்திருக்கின்றன.
* பாரதிக்குப் பின் கவிதை மரபில் திருப்பம் விளைவித்தவை இவரது படைப்புகள்.
* ந. பிச்சமூர்த்தி கவிதைகள் என்னும் நூலில் 83 கவிதைகள் உள்ளன.

பிரித்து எழுதுக:
* நெற்கதிர் - நெல் + கதிர்
* நிலவுமுண்டோ - நிலவும் + உண்டோ
* மண்ணுண்டோ - மண் + உண்டோ
* நின்னடி - நின் + அடி
* ஒளியுண்யோ - ஒளி + உண்டோ

உரைநடை: நெசவு
துணி நெய்ய பயன்படும் கருவிகள்:
* அச்சுமரம், படைமரம், விழுதுகம்பு, குத்துக்கம்பி, ஓடம், ஊதுகுழல், பாவு
ிரு.வி.க. வின் கூற்று:
* பூவிலே சிறந்த பூ பருத்திப்பூ என்கிறார் திரு.வி.க.
துணியை பளபளப்பாக்க:
* நெய்த துணிகளை தேய்த்து பளபளப்பாக்கத் "தேய்ப்புக் கல்லைப்" பயன்படுத்துவர்.
* கலிங்கம்: பாவுநூல் மற்றும் ஊடைநூல் இணைத்து கலிங்கம் என்னும் ஆடை உருவாகிறது.

பிரபலமான ஆடைகள்:
* காஞ்சி - பட்டாடைகள்
* திருப்பூர் - பின்னலாடைகள்
* மதுரை - சுங்குடி புடவைகள்
* உறையூர் - கண்டாங்கி சேலைகள்
* சென்னிமலை - பாய் விரிப்புகள்
* ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது

* நகர்ப்புறங்களில் இயந்திர நெசவு நடைபெறுகிறது.
* பட்டாடைகள் தயாரிக்கப் பயன்படுவது - பட்டுப்புழு
* மங்கை தன் பிறந்த நாள் பரிசாகத் தந்தையிடம் கேட்ட ஆடை - கைத்தறி ஆடை
* உலகிலேயே கைத்தறி நெசவின் முன்னோடி - தமிழ்நாடு
* செய்யும் தொழிலில் சீர் தூக்கின் நெய்யும் தொழிலுக்கு நிகரில்லை என்னும் வழக்காறும் உண்டு.
* ஆடையில்லா மனிதன் அரை மனிதன்
* குளிரில் வாடிய மயிலுக்குப் போர்வை போர்த்தியது - வள்ளல் பேகன்

துணைப்பாடம்: தமிழ் நாடக முன்னோடிகள்
நாடகம்:
* கண்ணுக்கும் காதுக்கும் மனத்துக்கும் இன்பம் பயக்கும் கலை நாடகக்கலை.
* உணர்ச்சியை தூண்டி, உள்ளத்தில் புதைத்து கிடக்கும் அன்பையும் அறிவையும் வெளிப்படுத்தி மக்களைப் பண்படுத்தும் சிறந்த கலை நாடகம்.
* சயத்தம், முறுவல், மதிவாணன் நாடகத்தமிழ், செயிற்றியம் முதலிய நாடக இலக்கான நூல்களின் பெயர்கள் மட்டுமே இப்போது கிடைக்கின்றன.
* இடைக்காலச் சோழப் பேரரசர்கள் ஆதரவில் ஆலயங்களில் நாடகங்கள் நடத்தப் பெற்றுள்ளன என அறிகிறோம்.

பரிதிமாற் கலைஞர் (1870 - 1903)
* தமிழ் நாடக பேராசிரியர்
* உயர்தனிச் செம்மொழித் தகுதி தமிழுக்கே உண்டு என அக்காலத்திலேயே முழங்கியவர்.
* சூரிய நாராயண சாஸ்திரி என்னும் தம் பெயரைத் தூய தமிழில் பரிதிமாற் கலைஞர் என மாற்றி அமைத்துக் கொண்டார்.
* இவர், தமிழ்ப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றிக் கொண்டே நாடகத் தொண்டாற்றினார்.
* மேலைநாட்டு நாடக ஆசிரியர்களான ஷேக்ஸ்பியர், எப்சன், மோலியர் ஆகியோரைப் போன்று தமிழகத்தில் நாடகாசிரியர்கள் தோன்ற வேண்டும் எனப் பெரிதும் விழைந்தவர்.
* ரூபாவதி, கலாவதி, மான்விஜயம் என்பது இவரின் நாடகங்கள்.

ரூபாவதி, கலாவதி, மானவ]யம், நாடகவியல்
* இவர் வடமொழி, மேனாட்டு மரபுகளைத் தமிழ் நாடக மரபோடு ிணைத்து "நாடகவியல்" என்னும் நூலைப் படைத்தார்.
* இவரது "மானவிஜயம்" நாடகம், "களவழி நாற்பது" என்னும் இலக்கியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இயற்றப்பட்டது. சேரமான் கணைக்கால் இரும்போரையுடன் புலவர் பொய்கையாரும் இறந்துபடுகின்றன்றார்; இவ்விருவர் இறப்பிற்கும் தானே காரணம் என்று எண்ணிய சோழன் செங்கணான்.

"மானப் பெருமையை மனக்கொண்டு அந்தோ
ஈனப் பாரில் இருத்தல் வேட்டிலை
உண்ணும் போழ்தினில் உன்னைத் கொன்றவன்
செங்கணான் எனும்இச் சிறுமதி யுடையான்"
* என்று புலம்பித் தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளும் காட்சி, செந்தமிழ் நடைபயில, அவலச்சுவையை வெளிப்படுத்தும் இடமாகும்.

சந்க்கரதாசு சுவாமிகள் (1867 - 1920)
* நாடகத்தமிழ் உலகின் இமயமலை, தமிழ்த் நாடக தலைமை ஆசிரியர்
* நாடகம் மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பதே சுவாமிகளின் முதல் நோக்கமாகும்.
* எனவே, பாமர மக்களுக்குத் தெரிந்த பழங்கதைகளை நாடகமாக்கினார்.
* நாடகத்தைச் சமுதாய சீர்திருத்தக் கருவியாகவும் கையிலெடுத்த சுவாமிகள், தம் நாடகங்கள் வாயிலாகப் பக்தி, ஒழுக்கம் ஆகியனவற்றை வலியுறுத்தி, மக்களுக்கு நல்லறிவு புகுட்டினார்.
* சிறுவர்களைக் கொண்டு நாடகக் குழுக்களைத் தோற்றுவித்தார்.

நாடகங்கள்:
* வள்ளி திருமணம், கோவலன் சரித்திரம், சதி சுலோச்சானா, இலவகுசா, பக்தப் பிரகலாதா, நல்லதங்காள், சதி அனுசுயா, வீர அபிமன்யு
* இவர் நாற்பது நாடகங்களை இயற்றியுள்ளார்.

புத்தநெறி சுப்பிரமணியம் பாராட்டு:
"துடிப்பிருக்கும் சங்கரதாசு எழுத்தில் எல்லாம்
சுவைசொட்டும் சந்தநயம் தேய்ந்திருக்கும்"
* என்று சுவாமிகளின் சந்தப்பாடல்களை பற்றி புகழ்கிறார்.

சதி சுலோசனா:
* சதி சுலோச்சனா நாடகத்தில் இந்திரசித்து, தன் நண்பனிடம் பூக்கள் பற்ரிக் கேட்க,
"பூவின் வேய்வறம் பலகோடி அதனை
அவர் போதிப்பார் தேடி
அப்பு கலப்பு பதிப்பு கொதிப்பு
செப்பு அருப்பு இருப்பு நெருப்பு
உப்பு உரப்பு கசப்பு புளிப்புஇத்தாதனை பூவிற்குமேல் இரவில் கண்விழிப்பு
இயம்பிய மொழியெல்லாம் தமிழ்ப் புத்தகக் குறிப்பு"
* என அடுக்குமொழி பகர்வது இவரது சந்த நடைக்குச் சான்றாகும்.

கோவலன் சரித்திரம்:
* இவர் இயற்றிய "கோவலன் சரித்திரம்" மதுரையில் அரங்கேறியபொழுது, காற்சிலம்பு விற்று வர நகருக்குப் போவதாகக் கோவலன் கூறக் கண்ணகியோ,
"மாபாவியோர் கூடி வாழும் மாநகருக்கு
மன்னா போகாதீர்"

* என்று பாடுவது போன்ற காட்சி இதனால் அங்கு குழப்பம் ஏற்பட்டது.
* சுவாமிகள் அவையினர் முன்பு, "மா என்பது அலைமகளையும், பா என்பது கலைமகளையும், வி என்பது மலைமகளையும் குறிக்கிறது" என்று திருவிளையாடல்புராணம் சான்று காட்டி விளக்கினார்.
நடிப்புத் திறமை:
* நல்ல உடற்கட்டும் எடுப்பான தோற்றமும் உடைய இவர் "எமன், இராவணன், இரணியன்" முதலிய வேதங்கள் புனைந்து மேடையில் நிற்கும் போது பார்பவர்களுக்குக் கிலி அடிக்கும். இவர் எழுத்துத் திறமையோடு நடிப்புத் திறமையும் பெற்றிருந்தார்.

பம்மல் சம்பந்தனார் (1875 - 1964)
* தமிழ் நாடகத் தந்தை, கலைஞர்
* பம்மல் சம்பந்தனார் தனது 18வது வயதில் "சுகுணவிலாச சபையைத்" தொடங்கினார்.
* இவர் தேவையற்ற ஆடல் பாடல்களைக் குறைத்தார்.

கலைஞர்:
* பம்மல் சம்பந்தனார், கட்டுக்குலையாதக் நாடகக் குழுவை வெற்றிகரமாக நடத்திக் காட்டினார்.
* அதனால் நாடகர்களால், "கலைஞர்" என மதிக்கப்பட்டார். இவர் நீ4தித்துறையில் பணியாற்றியவர்.

நாடகங்கள்:
* இவர் 94 நாடகங்களைத் படைத்துள்ளார்.
* மனோகரா. யயாதி., சிறுத்தொண்டன், கர்ணன், சபாபதி, பொன்விலங்கு, வாணிபுரத்து வீரன் (ஷோக்ஸ்பியர் நாடகங்களை தழுவி), விருபம்பிய விதமே, அமலாதித்தியன்

கேளிக்கை நாடகம், நையாண்டி நாடகம்:
* இவர், நாடக்க காட்சிக்கேற்பத் திரைச்சீலைகளையும் பொருத்தமான ஓவியங்களையும் தொங்கவிடுமாறு வற்புறுத்தினார்.
* இவர் கேளிக்கை நாடகம் என்ற வகையினையும், நாடக நையாண்டியினையும் தமிழ் நாடக உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

அடுக்குமொழிகள்:
"போட்டும் புனைந்தழகாய்க் கட்டும்
பீதாம்பரமாம் பட்டும்
சோதி செய் பகட்டும்
செயலைக் கண்டு கிட்டும்
வருணிக்கும்
பொழுது எனக்கு மட்டும்.

சபாபதி நாடகம்:
* இவரின் சபாபதி என்ற நாடகம் இன்றளவும் மறக்கமுடியாத நகைச்சுவை நாடகம் ஆகும்.
* சபாபதி என்ற இந்நாடகம் படிக்கவும் பார்க்கவும் நகைச்சுவையை ஏற்படுத்தவல்லது.

குறளை மாற்றுதல்:
குறள் வடிவத்தைத் தன் போக்கிற்கேற்ப மாற்றி எழுதுவார்.

"சூதினும் சூதானது யாதெனில் சூதினும்
                                           சூதே சூதா னது"    


உழவின் சிறப்பு
மேழி பிடிக்கும்கை வேல்வேந்தர் நோக்கும்கை
ஆழி தரித்தே அருளும்கை - சூழ்வினையை
நீக்கும்கை என்றும் நிலைக்கும்கை நீடூழி
காக்கும்கை காராளர் கை
- கம்பர்
சொற்பொருள்:
* மேழி - கலப்பை, ஏர்
* வேந்தர் - மன்னர்
* ஆழி - மோதிரம்
* சூழ்வினை - உண்டாகும் வறுமைத் துன்பம்
* காராளர் - மேகத்தை ஆளுகின்றவர்களாகிய உழவர்
ஆசிரியர் குறிப்பு
* இயற்பெயர்: கம்பர்
* பிறந்த ஊர்: தேரழுந்தூர், மயிலாடுதுறைக்கு அண்மையில் உள்ளது.
* ஆதரித்தவர்: சடையப்ப வள்ளல்
* இயற்றிய நூல்கள்: கம்பராமாயணம், சடகோபரந்தாதி, ஏரெழுபது, சரசுவதி அந்தாதி, திருக்கை வழக்கம்.
* சிறப்பு: கல்வியில் பெரியர் கம்பர், கம்பன்வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும்.
* காலம்: பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு.
* வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் உள்ள இடம் - கோவை
* கோவையில் நடைபெறும் வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக கண்காட்சிகுச் செல்ல முகுந்தனுடன் கயல்விழியுடன் வருவதாகச் சொன்னார்.
* வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலன் மாமா நெடுமாறன் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
* வேளாண்மைத் துறையில் செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவதால் நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது.
* இயற்கை வேளாண்மைக் கூறுகள் - உழுதல், விதைத்தல், தொழு உரமிடுதல், நீர் பாய்ச்சுதல், களை எடுத்தல், காத்தல் முதலியன.
* நிலத்தை எப்படி உழுதல் வேண்டும் - விதைக்கும்முன் நிலத்தைப் பண்பட உழுதல் வேண்டும். அதாவது ஒருபலம் எடையுள்ள மண்ணைக் கால்பலம் எடை அளவிற்கு உலரும்வரை உழுதிடுதல் வேண்டும்.
* நன்செய் - நீர்வளமிக்கது. இந்நிலத்தில் நெல், கரும்பு, வாழை முதலிய பயிர்கள் விளையும்.
* புன்செய் - நீர்வளம் குறைந்த பகுதி. இதனை வானம் பார்த்த பூமி என வேளாண் மக்கள் கூறுவர். இந்நிலத்தில் கம்பு, கேழ்வரகு, தினை, வரகு, சாமை, துவரை, கொள்ளு, காராமணி முதலிய பயிர்கள் விளையும்.
* எந்தெந்தப் பயிர்க்கு எவ்வளவு இடைவெளி வேண்டுமென்பதனை முன்னேர் கூறுவர் - நெல்லுக்கு நண்டோட; கரும்புக்கு ஏரோட; வாழைக்கு வண்டியோட; தென்னைக்குத் தேரோட எனக் குறிச் செனண்றுள்ளனர்.
* பஞ்சகவ்வியம் என்பது - பசுவிடமிருந்து கிடைக்கும் கோமயம், சாணம், பால், தயிர், நெய் ஆகிய ஐந்து பொருட்களை கலந்து செய்வதே பஞ்சகவ்வியம்.
* காப்பு - காத்தல் இதனை "கேட்காத கடனும் பார்க்காத பயிரும் பாழ்"

துணைப்பாடம்: நிலைத்த செல்வம் கல்விச் செல்வம்
* நகை வணிகர் தங்கம், வைரத்தை சிறந்த செல்வம் எனக் கூறுவர்.
* புலவர் - கல்விச் செல்வம் சிறந்த செல்வம் எனக் கூறுவர்.
* கல்விச் செல்வத்தை யாராலும் களவாட முடியாது.
* திருடர்கள் நகைகளை புலவர்க்கு  பரிசாகத் தந்தனர்.
* புலவர் திருடர்களை உழைத்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என கூறினார்.
* கல்விச் செல்வம் நிலைத்த செல்வம் என வணிகர் கூறுவர்.

இலக்கணம்: வேற்றுமை, அடைமொழி
* பெயர்ச்சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவது வேற்றுமை எனப்படும்.
* பெயர்ச்சொல்லின்  இருதியில் அமைந்து பொருள் வேறுபாட்டைச் செய்யும் உருபுகளை வேற்றுமை * உருபுகள் என்பர்.
* பெயரை வேறுபடுத்திக் காட்டும் உருபு வேற்றுமை உருபு.
* இவ்வேற்றுமை முதல் வேற்றுமை, இரண்டாம் வேற்றுமை, மூன்றாம் வேற்றுமை, நான்காம் வேற்றுமை, ஐந்தாம் வேற்றுமை, ஆறாம் வேற்றுமை, ஏழாம் வேற்றுமை, எட்டாம் வேற்றுமை என எட்டு வகைப்படும்.
* இயல்பான பெயர்(எழுவாய்) பயனிலையைக் கொண்டு முடிவது முதல் வேற்றுமை எனவும், எழுவாய் வேற்றுமை எனவும் வழங்கப்படும்.
* எழுவாய் வேற்றுமைக்கு எனத் தனி உருபு இல்லை.
* இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ என்பதாகும்.
* பெயர்ச்சொல்லினது பொருளைச் செயப்படு பொருளாக வேறுபடுத்துவது - இரண்டாம் வேற்றுமை ஆகும்.
* ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு, உடன் ஆகியன மூன்றாம்  வேற்றுமை உருபுகள் ஆகும்.
* கு - நான்காம் வேற்றுமை உருபு.
* இல், இன் - ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபுகள்.
* இல், இன் என்னும் உருபுகள் சேர்ந்து பொருளை வேறுபடுத்துவது ஐந்தாம் வேற்றுமை எனப்படும்.
* அது - ஆறாம் வேற்றுமை உருபு.
* பெயர்ச்சொற்களுடன் அது என்னும் வேற்றுமை உருபு சேர்ந்து பொருளை வேறுபடுத்துவது ஆறாம் வேற்றுமை எனப்படும்.
* ஏழாம் வேற்றுமைக்கும் கண், உள், மேல், கீழ் என்பன உருபுகளாம்.
* எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உருபு இல்லை.
* எட்டாம் வேற்றுமையை விளி வேற்றுமை என அழைப்பர்.
* திங்கள் - நிலவு, மாதம்
* நிலவை வெண்ணிலவு என்று அழைப்பார்கள்.
* வெண்மை என்னும் நிலவுக்கு ஆடையாக வந்துள்ளது.
* பொருள்களை இனம்பிரித்தறிய உதவும் அடைமொழிகள் இனமுள்ள அடைமொழிகள் எனப்படும்.

விணைமுற்று, பெயரெச்சம், வினையெச்சம்
* வருகின்றான், வருவான் என செயல் முடிந்ததைக் குறிக்கும் சொல்லே வினைமுற்று ஆகும்.
* பழுத்த என்னும் சொல் முற்றுப்பெறாத வினைச்சொல் எனப்படும்.
* ஒரு பெயரைக் கொண்டு முடியும் முற்றுப் பெறாத வினைச்சொல்லே பெயரெச்சம் ஆகும்.
* எடுத்து வருவான் எந்த வினையெச்சம் எதிர்கால ஆகும்.
* "எடுத்து வருகின்றான்" என்பது நிகழ்கால வினையெச்சம் எனப்படும்.
* வினையெச்சம் மூன்று காலத்தையும் உணர்த்தும்.
* வினையைக் கொண்டு முடியும் எச்சம் வினையெச்சம் எனப்படும்.
* "எடுத்து" என்னும் சொல் முடிவுபெறாத சொல் ஆகும்.
* நம் முன்னோர் எப்பொருளை எச்சொல்லால் குறித்து வழங்கினார்களோ அப்பொருளை அச்சொல்லால் குறிப்பதே மரபு எனப்படும்.
* மரபுச் சொற்களைப் பயன்படுத்தாமல் வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்துவது மரபுப்பிழை எனப்படும்.
* மரபுச் சொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு யானைக்கன்று
* மரபுப்பிழைக்கு எடுத்துக்காட்டு யானைக்குட்டி
* உயிர்களைப் பலியிட வேண்டாம் என்று மன்னர் பிம்பிசாரர்க்கு அறிவுரை கூறியவர் - கெளதம் புத்தர்.

திருக்குறள்
* கசடு - குற்றம்
* நிற்க - கற்றவாறு நடக்க
* எண் - எண்கள், கணக்கு
* எழுத்து - இலக்கண இலக்கியங்கள் (வரிவடிம்)
* உவப்ப - மகிழ
* தலைக்கூடி - ஒன்றுசேர்ந்து
* உடையார் - செல்வர்
* இல்லார் - ஏழை
* ஏக்கற்று - கவலைப்பட்டு
* கடையர் - தாழ்ந்தவர்
* தொட்டனைத்து - தோண்டும் அளவு
* மாந்தர் - மக்கள்
* சாந்துணையும் - சாகும்வரையிலும்
* ஏமாப்பு - பாதுகாப்பு
* காமுறுவர் - விரும்புவர்
* விழுச்செல்வம் - சிறந்த செல்வம்
* மாடு - செல்வம்
* உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில்
* ஒருமைக்காண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து.
* கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருிவருக்கு மாடல்ல மற்றை யாவை

பிரித்து எழுதுக:
* கசடற - கசடு + அடி
* மணற்கேணி - மணல் + கேணி
* எழுத்தென்ப - எழுத்து + என்ப
* கற்றறிந்தார் - கற்று + அறிந்தார்
* மாடல்ல - மாடு + அல்ல

முக்கூடற் பள்ளு
சொற்பொருள்:
* தத்தும் புனல் - தத்திச்செல்லும் நீர்
* முத்தம் அடைக்கும் - முத்துகள் மிக்குப் பெருகிடையே அடைத்துத் கொண்டு கிடக்கும்.
* கலிப்பு வேலை - கருமார், கொல்லர், தட்டார் முதலியோர் செய்யும் தொழில்கள்.
* சித்ரம் - சிறப்பான காட்சிகள்
* மதோன் மத்தர் - பெரும்பித்தனாகிய சிவபெருமான்.
* முக்கூடற்பள்ளு என்னும் நூலை நாடகப் பாங்கில் அமைத்து இயற்றியவர் - என்னயினாப் புலவர்.
* முக்கூடற்பள்ளு சந்தநயம் அமைந்த பாக்களைக் கொண்ட நூல் ஆகும்.
* ஒன்பது மணிகள் - முத்து, பவளம், மரகதம், மாணிக்கம், புட்பராகம், இரத்தினம், வைரம், வைடூரியம், கோமேதம்
* வாய்க்கல் நீரை அடைத்தது - முத்துகள்.
* நீர் நிறைந்த பள்ளமான சேற்று நிலத்தில் உழவுத் தொழில் செய்து வாழும் பாமர மக்களாகிய பள்ளர்களின் வாழ்க்கையைச் சித்தரித்துக் குறுவதாக அமைந்த நூல் - பள்ளு.
ஆசிரியர் குறிப்பு:
* இந்நூலின் ஆசிரியர் யாரெனத் தெரியவில்லை.
* ஆயினும் நாடகப் பாங்கில் அமைந்த இந்நூலை இயற்றியவர் "என்னயினாப் புலவர்" எனச் சிலர் கூறுவர்.
* சந்த நயம் மிக்க நூல்.
* திருநெல்வேலி மாவட்ட பேச்சு வழக்கு அமைப்பில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது.
* நீர்நிறைந்த பள்ளமான சேற்று நிலத்தில் தொழில் செய்யும் பள்ளர்களை பற்றியது.
* திருநெல்வேலிக்குச் சற்று வடகிழக்கில் கூடும் ஆறுகள் - தண்பொருநை, சிற்றாறு, கோதண்டராம் ஆறு
* மூன்று ஆறுகள் கூடும் இடத்திற்கு முக்கூடல் என்று பெயர்.
* முக்கூடலுக்கு ஆசூர் வடகரை நாடு என்னும் பெயருமுண்டு.
* முக்கூடலுக்குத் தென்பால் உள்ள பகுதி சீவலமங்கைத் தென்கரைநாடு என வழங்கப் பெறுகின்றது.
* இரண்டு மனைவிகள் மணந்து திண்டாடும் பள்ளனின் வாழ்க்கை வளத்தை வடித்துரைப்பது போலப் பாடப்பட்ட நூல் - முக்கூடற்பள்ளு.
* தென்கரை நாட்டில் மருதசீர் வீற்றிருக்கும் ஊர் மருதூர்.
* முக்கூடலில் வாழும் பள்ளி மூத்த மனைவி, மருதூரில் வாழும் பள்ளி இளைய மனைவி.
* மருத நிலவளம் பற்றி அறிய உதவும் நூல் - முக்கூடற்பள்ளு.
* ஊமத்தம் பூவை விரும்பிச் சூடும் இறைவன் - சிவபெருமான்.
* மருதூரில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் - சிவபெருமான்
* மருதூரில் உள்ள மக்கள் செய்யும் தொழில் - உலோகத் தொழில்

 தனிப்பாடல்
"இன்பர்வான் எல்லைஇரா மனையே பாடி
என்கொனர்ந்தாய் பாணாநீ என்றால் பாணி
வம்பதாம்க ளபமென்றேன் பூசும் என்றாள்
மாதங்கம் என்றேன்யாம் வாழ்ந்தே மென்றாள்
பம்புசீர் வேழமென்றேன் தின்னு மென்றாள்
பகடென்றான் உழுமென்றாள் பழனத் தன்னைக்
கம்பமா என்றேன்நற் களியாம் என்றாள்
கைம்மாஎன் றேன்சும்மா கலங்கி னாளே!"
- அந்தக்கவி வீரராகவர்

சொற்பொருள்:
* களபம், மாதங்கம், வேழம், பகடு, கம்பமா, கைம்மா - யானை
*
களபம் - சந்தனம்
*
மாதங்கம் - பொன்
*
வேழம் - கரும்பு
*
பசுடு - எருது
*
கம்பமா - கம்ப மாவு
ஆசிரியர் குறிப்பு:
* பிறந்த ஊர்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
* வாழ்ந்த ஊர்: களத்தூர்
*
தந்தை: வடுகநாதர்
*
சிறப்பு: சீட்டுக்கவி பாடுவதில் வல்லவர்.
*
காலம்: 17ம் நூற்றாண்டு.
*
நூல்கள்: சந்திரவாணன் கோவை, சேயூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், சேயூர்க் கலம்பகம், திருக்கழுக்குன்றப் புராணம்.
நூல் குறிப்பு:
* இப்பாடல், தனிப்பாடல் திரட்டு" என்னும் நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது.
*
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த புலவர் பலர் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பே இந்நூல்.
*
இதில் 110 புலவர்கள் பாடிய 1113 பாடல்கள் உள்ளன.

தமிழக்ததின் அன்னிபெசன்ட்
அறிஞர் அண்ணா:
* அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் "தமிழகத்தின் அன்னிபெசன்ட்" எனப் புகழப்பட்டவர்.
*
இளமை காலம்: மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் 1833 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.
*
தேவதாசி குடியில் பிறந்தார்.
*
தேவதாசி குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்களுக்கு ஆடலும் பாடலும் உரியன. ஆனால், இவரது பெற்றோர் அவருக்கு அவற்றைக் கற்றுத்தர மறுத்தால், இவரின் குடும்பத்தை அவ்வினத்தார் ஓதுக்கி வைத்தனர்.
*
வறுமையின் காரணமாக அம்மையாரின் தந்தை கிருஷ்ணசுவாமி மகளையும், மனைவியையும் விட்டு சென்றார்.
*
அம்மையாரின் தாயார் இவருக்கு ஐந்து வயதாகும் பொது பத்து ரூபாய்க்கு தேவதாசி ஒருவரிடம் விற்றுவிட்டார்.
சுயம்பு:
* தனக்கு இசையும், நாட்டியமும் கற்றுத்தந்த சுயம்பு என்பவரை மணந்தார்.
*
சுயம்பு, அம்மையாரின் அணைத்து போராட்டங்களுக்கும் துணைப் புரிந்தார்.
முதல் போராட்டம்:
* 1917 இல் தனது முதல் போராட்டத்தை மயிலாடுதுறையில் தொடங்கினார்.
*
தேவதாசி முறையை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினார்.
காந்தி மீது பற்று:
* அம்மையார் காந்தியடிகள் மீது மிகுந்த பற்று வைத்திருந்தார்.
*
ஆங்கிலேயர்களின் தடை உத்தரவு காரணமாக தான் பேசாமல் தனது கருத்துக்களை "கரும்பலகையில்" எழுதி வெளிப்படித்தினார்.
மூவர்ணக் கொடி ஆடை:
* காந்தி இரண்டாவது வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு, இந்திய திரும்பியவுடன் கைது செய்யப்பட்டார்.
*
அம்மையார் மூவர்ணக் கொடியை ஆடையாக உடுத்தினார்.
குடிசையில் வாழ்தல்:
* காந்தியத்தை ஏற்போர் குடிசையில் வாழ வேண்டும் என காந்தியடிகள் கூறியதை அடுத்து, அம்மையார் தனது ஓட்டு வீட்டை விட்டு குடிசையில் குடியேறினார்.
*
அக்குடிலின் வெளியே, கரும்பலகையில் "காதர் அணிந்கவர்கள், உள்ளே வரவும்" என எழுதி இருந்தார்.
மொழிப்போர் பேரணி:
* 1938 ஆம் ஆண்டு நடந்த மொழிப்போர் பேரணியில் உறையூர் (திருச்சி) முதல் சென்னை வரை 42 நாள், 577 மைல் நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.
*
நடைபயணத்தின் போது 87 பொதுக்கூட்டங்களில் உரையாற்றினார்.
*
அப்பேரணியில் நடந்து வந்த ஒரே பெண் அம்மையார் மட்டுமே.
விடிவெள்ளி:
* அம்மையார், பெண் உரிமைக்குப் பாடுபட்ட விடிவெள்ளியாகத் திகழ்ந்தார்.
*
பொதுவாழ்வில் 50 ஆண்டுகள் ஈடுபட்டுத் தனது 80 வயதில் 27.06.1962 அன்று இவ்வுலக வாழ்வை நீத்தார்.
திருமண உதவித் திட்டம்:
* 1989 ஆம் ஆண்டு மூவலூர் அம்மையாரின் நினைவைப் போற்றும் வகையில், அவரது பெயரால் ஏழைப் பெண்களுக்கான திருமண உதவித் திட்டத்தினை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.

அம்மானை
ஆசிரியர் குறிப்பு:
* திருச்செந்திற்கலம்பகம் என்னும் நூலை எழுதியவர் சுவாமிநாத தேசிகர்.
* இவரை ஈசான தேசிகர் என்றும் அழைப்பர்.
* தந்தை = தாண்டவமூர்த்தி
* கல்வி கற்று = மயிலேறும் பெருமாள்
* இவர் திருவாவடுதுறை ஞானதேசிகராகிய அம்பலவாண தேசிகமூர்த்திக்கு தொண்டராய் இருந்தார்.

நூல் குறிப்பு:
* திருச்செந்திற்கலம்பகம் என்னும் இந்நூல் 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
* கலம்பகம் -= கலம் + பகம் (களம் =12, பகம் = 6, கலம்பகம் = 18)
* கலம்பகம் 18 உருபுகளை கொண்டது.

சீவக சிந்தாமணி
சொற்பொருள்:
* விண் - வானம்
* வரை - மலை
* முழவு - மத்தளம்
* மதுகரம் - தேன் உண்ணும் வண்டு
ஆசிரியர் குறிப்பு:
* திருதக்கதேவர் சோழர் குலத்தில் பிறந்தார்.
* இவர் சமண தமயத்தை சார்ந்தவர்.
* இவர் பாடிய மற்றொரு நூல் "நரி விருத்தம்" ஆகும்.
நூல் குறிப்பு:
* ஐம்பெரும்காப்பியங்களுள் ஒன்று இந்நூல்.
* இந்நூலின் கதை தலைவன் சீவகன்.
* அவன் பெயரை இணைந்துச் சீவக சிந்தாமணி எனப் பெயர் பெற்றது.
* இந்நூலுக்கு மணநூல் என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு.

எங்கள் தமிழ்
சொற்பொருள்:
* கதி - துணை
* பேறு - செல்வம்
* நனி - மிகுதி (மிக்க)
* தரம் - தகுதி
* புவி - உலகம்
ஆசிரியர் குறிப்பு:
* இயற்பெயர்: கனக சுப்புரத்தினம்
* பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றினால் பாரதிதாசன் என மாற்றி அமைத்துக்கொண்டார்.
* பெற்றோர்: கனகசபை - இலக்குமியம்மாள்
* கல்வி: தமிழ், பிரெஞ்சு,ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் புலமை மிக்கவர்.
* இயற்றியவை: குடும்ப விளக்கு, பாண்டியன் பரிசு, சேர தாண்டவம், இருண்ட வீடு, தமிழச்சியின் கத்தி, பிசிராந்தையார், குருஞ்சித் திட்டு, அழகியின் சிரிப்பு, தமிழியக்கம் முதலியன.
* காலம்: 29.04.1891 - 21.04.1964
ஓவியக்கலை
ஓவியம்:
* எல்லைகளையெல்லாம் கடந்து எங்கும் பரந்து வாழும் மக்கள் மனங்களைக் கொள்ளை கொண்டு வியக்க வைக்கும் விந்தை மொழி ஓவியம்.
*
காண்பவரைக் கவர்ந்திழுக்கும் உள்ளங்களைத் தன்வயப்படுத்தும் உயர்ந்த கலை ஓவியக்கலை.
கோட்டோவியங்கள்:
* சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த மக்கள் மலைக்குகைகளிலும் பாறைகளிலும் கோட்டோவியங்கள் வரைந்தனர்.
* தமிழகத்தில் 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் (மான், போர் செய்தல், விலங்கு வேட்டை ஆகியவற்றை குறிக்கும்) குகை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்ணெழுத்து:
* தமிழ் நாட்டில் சங்க காலத்திற்கு முன்னரே ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன.
*
தாம் வரைந்த ஓவியங்களை முதலில் "சுண்ணெழுத்து" என்றே வழங்கினர்.
எழுத்து:
* எழுத்து என்பதற்கு ஓவியம் என்றும் பொருள் உண்டு என பரிபாடலும், குறுந்தொகையும் கூறுகின்றன.
கோட்டோவியங்கள்:
* ஓவியம் வரைவதற்கு நேர்கோடு, கோணக்கோடு, வளைகோடு முதலியன அடிப்படை.
*
இவ்வாறு வரையப்படுபவை "கோட்டோவியங்கள்" எனப்படும்.
நடுகல் வணக்கம்:
* தொல்காப்பியம் நடு கல் வணக்கம் பற்றிக் கூறுகிறது.
*
நடுகல்லி போரில் வீரமரணம் எய்திய வீரனது உருவம், பெயர், பெருமைக்குரிய செயல் முதலியவற்றைப் பொரிக்கும் பழக்கம் இருந்தது.
ஓவியக்கலையின் வேறுபெயர்கள்:
* ஓவ, ஓவம், ஓவியம், சித்திரம், படம், படாம், வட்டிகைச் செய்தி
ஒவியக் கலைஞனின் வேறு பெயர்கள்:
* ஓவியர், ஓவியப்புலவன், கண்ணுள் விளைஞன், சித்திரகாரர், வித்தக விளைஞன், வித்தகர், கிளவி வல்லோன்
நச்சினார்கினியர் இலக்கணம்:
* நச்சினார்க்கினியர் தம் உரையில் ஓவியருக்கு, நோக்கினார் கண்ணிடத்தே தம் தொழில் நிறுத்துவோர்" என இலக்கணம் வகுத்துள்ளார்.
ஓவியக் குழுக்கள்:
* ஓவிய கலைஞர் குழுவை "ஓவிய மாக்கள்" என்று அழைத்தனர்.
*
ஆண் ஓவியர் = சித்திராங்கதன்
*
பெண் ஓவியர் = சித்திரசேனா
சிலப்பதிகாரம்:
* ஆடல் மகள் மாதவி, "ஓவியச் செந்நூல் உரை நூற்கிடக்கையும் கற்றுத்துறை போகப் பொற்கொடி மடந்தையாக இருந்தனள்" எனச் சிலம்பு பகிர்கிறது.
வரைகருவிகள்:
* வண்ணம் தீட்டும் கோல் தூரிகை, துகிலிகை, வட்டிகை எனப்பட்டது.
*
வண்ணங்கள் குழப்பும் பலகைக்கு "வட்டிகைப் பலகை" எனப் பெயர்.
புறநானூறு:
"ஓவத்தனைய இடனுடை வனப்பு"
- புறநானூறு
*  இவ்வாறு வீட்டின் அழகை ஓவியத்திற்கு ஒப்ப வைத்துக் கவிஞர் போற்றுகிறார்.
ஓவிய எழினி:
* நாடகமேடைகளில் பல வண்ணங்களில் கவின்மிகு காட்சிகள் தீட்டப்பட்ட திரைச்சீலைகள் தொங்குகினவற்றை "ஓவிய எழினி" கொண்டு அறிகிறோம்.
புனையா ஓவியம்:
* வண்ணம் கலக்காமல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் வரைவதைப் புனையா ஓவியம் என்பர்.
*
இன்றும், இது மென்கோட்டு ஓவியமாக நடைமுறையில் உள்ளது.
நெடுநல்வாடை:
* ஆடு முதலான 12 இராசிகளையும், விண்மீன்களையும் வரைந்த செய்தி, நெடுநல்வாடை கூறுகிறது.
தமிழரின் ஓவிய மரபு:
* ஓவியங்களில் "நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல்" ஆகிய மனித இயல்புகளையும்
* "
வீரம், சாந்தம், சினம், வியப்பு, உவகை" ஆகிய மெய்ப்பாடுகளையும்
* "
உத்தமம், மத்திமம், அதமம், தசதாளம், நவதாளம், பஞ்சதாளம் முதலிய அளவுகளையும் வலியுறுத்துவது தமிழருக்கே உரிய ஓவிய மரபுகளாக விளங்குகின்றன.
மகேந்திரவர்மப் பல்லவன்:
* சங்க்க காலத்தில் செழிந்திருந்த ஓவியக்கலை இடைக்காலத்தில் சிதைந்து மறைந்துபோகத் தொடங்கியது.
*
மறைந்து கொண்டிருந்த ஓவியக்கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள் பல்லவர்கள்.
* 7
ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தை ஆண்ட முதலாம் மகேந்திரவர்மப் பல்லவன் சிறந்த ஓவியன்.
*
கல்வெட்டுகள் இவனைச் "சித்திரகாரப்புலி" எனப் புகழ்கின்றன.
* "
தட்சினசித்திரம்" என்னும் ஓவிய நூலூக்கு இம்மன்னன் உரை எழுதியுள்ளான்.
சித்தன்னவாசல் - ஓவியக் கருவூலம்:
* திருநந்திக்கரையில் சேரர் கால ஓவியங்கள் கிடைத்துள்ளன.
*
புதுக்கோட்கோட்டைக்கு அருகே சித்தன்வாசல் என்னும் குகைக்கோவில் ஓவியங்கள் ஓவியக் கருவூலமாக வைத்து போற்ற தக்கது.
*
கி.பி.9ஆம் நூற்றாண்டில் "அவனிய சேகர ஸ்ரீவல்லபன்" என்ற பாண்டிய மன்னன் காலத்தில், மதுரை ஆசிரயர் "இளம்கெளதமன்" இவ்வோவியங்களை வரைந்தார் என வல்வெட்டுகள் கூறுகிறது.
சோழர் கால ஓவியங்கள்:
* சோழர்கால வனப்புமிக்க ஓவியங்களைத் தஞ்சைப் பெரியகோவிலில் காணலாம்.
*
அதில் கவின்மிகு கயிலைகாட்சி உள்ளது.5 comments:

  1. நண்பர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ,தொடருங்கள் நண்பரே..........

    ReplyDelete
  2. Plz creat PDF format with dwnld option

    ReplyDelete
  3. Pdf வடிவில் வெளியிடுகிறோம் நன்றி நண்பர்களே

    ReplyDelete

குறிப்பு:

1. வாசகர்கள் தங்கள் படைப்புகள், கருத்துகள், செய்திகளை gurugulam.com@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.
2. அது உங்கள் பெயரிலேயே பதிவேற்றப்படும்.
3. இங்கு பதிவாகும் கருத்துக்கள் வாசகர்களின் சொந்த கருத்துக்களே.
4. கருத்தை நிராகரிக்கவோ, குறைக்கவோ, தணிக்கை செய்யவோ நிர்வாகத்திற்க்கு முழு உரிமை உண்டு.